Mot hållbarhet – med helhetssyn

Luleå kommer på plats sju bland städer och stadsnära kommuner när tidningen Dagens Samhälle rankar kommunernas arbete med de globala hållbarhetsmålen. Att bli hållbar är en utmaning som kräver en långsiktig helhetssyn. Biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad har sett på nära håll hur samhällsutmaningarna hänger ihop med varandra.

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 ställer stora krav på samhället. Tiden är knapp och agendans 17 mål ska uppnås på ett decennium. Målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Anna Lindh Wikblad

Luleå kommun har länge haft sitt motsvarande lokala arbete för att nå hållbarhet inom de olika samhällsperspektiven: Vision Luleå 2050 och kommunens översiktsplan, som beskriver vägen dit. Biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad ledde arbetet med visionen och har länge haft med sig helhetsperspektivet.

– Efter gymnasiet fick jag möjlighet att delta i ett kulturutbytesprogram där jag jobbade med olika sociala och naturvårdande projekt i Costa Rica under några månader. Det var en omvälvande upplevelse som gjorde mig övertygad om att det faktiskt går att förändra saker och ting i en mer hållbar riktning, säger Anna Lindh Wikblad.

När hon acklimatiserat sig hemma i Sverige igen och skulle välja yrke hade hon klart för sig att det hon gjorde skulle bidra till ett lite bättre samhälle och en lite bättre värld. Valet föll på att bli civilingenjör i samhällsbyggnad.

– Att jobba med samhällsplanering och stadsutveckling är att befinna sig i skärningspunkten där välfärden, ekosystemet och samhällets infrastruktur möts. Där den hållbara utvecklingen tar sig fysiska uttryck. Det tycker jag är oerhört intressant. Det är som att lägga ett pussel med ett okänt antal bitar där du alltid är beroende av många andras kunskap för att få ihop hela bilden, säger Anna Lindh Wikblad.

Cyklister

Kommunen strävar bland annat efter en jämlik hälsa bland Luleåborna.

En utmaning för de påhittiga

I april beslutade kommunfullmäktige om nio övergripande mål till 2050. Målen är bland annat att Luleåborna har en god och jämlik hälsa, att Luleåborna är delaktiga i samhällets utveckling och att Luleå inte har någon påverkan på klimatet. Dessa är synkade med de globala hållbarhetsmålen och ett sätt för Luleå att jobba med dessa utifrån lokala behov och utmaningar.

– De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 ger oss äntligen en gemensam plattform för en helhetssyn på samhälls- och stadsutveckling på både global och nationell nivå. I Sverige ska klyftorna i hälsa slutas under en generation och klimatneutralitet nås senast 2045.

– Detta ska göras i en verklighet av minskade resurser för svenska kommuner, så även för oss i Luleå. Pengarna ska räcka till mer än tidigare och det kommer att finnas färre människor att anställa. En utmaning för de påhittiga, med andra ord.

Anna Lindh Wikblad betonar vikten av att inte släppa taget om helheten och långsiktigheten, att ligga i frontlinjen när det gäller innovation, digitalisering och mellankommunal samverkan för att visa att det finns en affär i hållbar omställning.

– Tar inte Sverige ledartröjan så gör nog faktiskt Costa Rica det, säger Anna Lindh Wikblad.

FAKTA

  • Luleå kommuns nio övergripande mållänk till annan webbplats sammanfattas jämlik, delaktig, aktiv, natur, klimat, grannskap, vardag, innovation och arbete.
  • Dagens Samhälle rankade kommunerna utifrån nyckeltal för Agenda 2030 från Rådet för främjande av kommunala analyser.
  • Här kan du läsa mer om Agenda 2030länk till annan webbplats.

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Per Pettersson, Susanne Lindholm

14 juni 2019

Logotyp