Natur- och friluftsområden skyddas

Luleå kommun har beslutat att klassa flera nya områden som naturreservat, vilket innebär att områdena bevaras och fortsätter vara tillgängliga för människor och andra arter även i framtiden.

De första nya naturreservaten är Mjölkuddsberget, Porsöberget, Kalvholmen, Storsand och Grundet. De får reservatstatus i början av 2025.

Senare under 2025 bildas även naturreservat i Hällbackenskogen och på Altappen, Småskär och Degerö-Börstskär och längre in i framtiden även Mattisberget och Karlsvik.

Ett litet barn springer på en spång i skogen

I de nya reservaten trivs talltickan, aspen, tussilagon, hackspetten och sångsvanen. Och vi människor förstås.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text, video och foto: Malin Svedjeholm

Logotyp