Ny utlysning - Visioner i Norr

Rådet för hållbara städer och sex kommuner, däribland Luleå och Boden, bjuder in multidisciplinära team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr, med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer.

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr del 2. Ny utlysning: Kreativa team sökes till Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se Länk till annan webbplats.

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som genomfördes 2021.

I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper.

Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i Norr steg 2 där vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård.

Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Arkdes och Eva Sundgren

23 februari 2024

Logotyp