Ny verksamhet ger stöd vid alkoholberoende

Luleå kommun erbjuder nu tillsammans med Region Norrbotten ytterligare stöd vid alkoholberoende. En ny mottagning startade som heter Klas och Klara och riktar sig till personer med ett alkoholberoende: Klara-mottagningen för kvinnor och Klas-mottagningen för män.

Beprövad metod mot beroende

Mottagningen arbetar utifrån en metod som kallas MET-metoden som har hög evidens och rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är en motivationshöjande behandling i samverkan mellan socialtjänsten och primärvården.

Konkret betyder det att personen har samtal med Klara och Klas-mottagningen och primärvården tar prover för att följa upp alkoholbruket. Detta för att undersöka alkoholens roll för individen ur ett medicinsk, psykologiskt och socialt perspektiv.

Mjölkuddens hälsocentral först

Som medborgare kan man själv ta kontakt antingen direkt med Klara och Klas-mottagningen eller via sin hälsocentral.

I nuläget är samverkan under uppbyggnad och arbetet har påbörjats tillsammans med Mjölkuddens hälsocentral. Förhoppningen framåt är att få igång samverkan med samtliga hälsocentraler i Luleå kommun.

Klara och Klas-mottagningen nås på 0920-45 35 00.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Jonas Jonnerby

Bild: Luleå kommun

Logotyp