Ordförandeskapet innebär flera högnivåmöten i Luleå

Nästa vecka hålls det transatlantiska högnivåmötet i Luleå. I och med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd kommer Luleå stå värd för flertalet möten under den närmaste tiden.

Under första halvåret 2023 är Sverige för tredje gången ordförande i Europeiska unionens råd, det så kallade ministerrådet. Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad och värdlandet planerar och leder arbetet i ministerrådet och företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. För Sveriges del, från 1 januari till 20 juni, handlar det om att leda omkring 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg samt omkring 150 möten i Sverige.

Högnivåmötet inleds med ett studiebesök och en middag den 30 maj. På förmiddagen den 31 maj hålls TTC-mötet där representanterna för USA och EU-kommissionen diskuterar aktuella handelspolitiska och teknikrelaterade frågor. Bild: Magnus Stenberg.

TTC, som inrättades för två år sedan, är ett forum för EU och USA att samordna strategier för globala handelspolitiska, ekonomiska och tekniska frågor. I och med ordförandeskapet står Sverige värd för det fjärde mötet inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA, Trade and technology council (TTC), som hålls i Luleå den 30-31 maj. Tidigare har möten hållits i Pittsburgh, Paris och Washington DC.

Huvuddeltagare under mötet i Luleå är USA:s utrikesminister Antony Blinken, USA:s handelsminister Katherine Tai, USA:s näringsminister Gina Raimondo, EU:s kommissionär för handel Valdis Dombrovskis och EU:s kommissionär för konkurrenskraft Margrethe Vestager. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, utrikesminister Tobias Billström och energi- och näringsminister Ebba Busch representerar Sverige.

Mötet inleds med ett studiebesök och en middag den 30 maj. På förmiddagen den 31 maj hålls TTC-mötet där representanterna för USA och EU-kommissionen diskuterar aktuella handelspolitiska och teknikrelaterade frågor.

Läs om praktisk information, störningar och avspärrningar inför högnivåmötet den 30-31 maj i Luleå.

Andra möten i Luleå

Den 24-26 maj: Medlemsstaternas energiattachéer. Studiebesök kopplade till svenska EU-prioriteringar om ett konkurrenskraftigt EU och ett EU som ska vara ledande i klimatomställningen.

Den 7-9 juni: Attachéresa för energiattachéer i Luleå och Skellefteå. Deltagarna i arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena, SMOR, ges möjlighet att lära sig mer om den samhällsomvandling som pågår i Västerbotten och Norrbotten samt hur sammanhållningspolitikens används för att möjliggöra den gröna omställningen.

Den 27-30 juni: Attachéresa för miljöattachéer.

Källa: Regeringen.se och Sweden2023.eu.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Logotyp