Över 5 000 hushåll var utan ström

Avbrottet berörde över 5 300 hushåll i Råneå och Råne älvdal. På grund av strömavbrottet fungerade inte heller fjärrvärmen i Råneå.

Efter att en högspänningsledning hade rivits ner var över 5 000 hushåll i Luleå kommun utan ström.

Enligt uppgifter från Luleå energi hade en högspänningsledning norr om Rutvik rivits ner.

Drabbade hushåll fanns norr om Persön, Råneå och Råne älvdal.

Efter två timmar var strömmen tillbaka i Råneå och älvdalen.

Luleå energi jobbar på med att åtgärda problemet.

Se mer på https://www.luleaenergi.se/sv/privatkund/kundservice/driftinformation/länk till annan webbplats

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

11 april 2019

Uppdaterat kl. 16:45

Logotyp