P-huset Karpen stängt 4–22 juli

Parkeringshuset Karpen ska få ny asfaltbeläggning. Det gör att vi måste stänga parkeringshuset för allmänheten. De med förhyrda platser kan fortsätta parkera.

Parkeringshuset Karpen kommer att vara stängt för allmänheten 4–22 juli.

Orsaken är att ramperna upp och ned behöver asfalteras om samt att några av parkeringsplanen behöver ny beläggning. I samband kommer även parkeringsmarkeringarna att målas om.

Arbetet är planerat sedan länge då upphandling av arbetet krävs och genomförs under den tid när det normalt är minst antal parkerade bilar i parkeringshuset.

Stängningen gäller för allmänheten, men inte för de med förhyrda platser.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp