Problem med SIM-kort i trygghetslarm

Det går för närvarande, fredag 23 april, inte att kommunicera med 780 mottagare för trygghetslarm på grund av fel i larmutrustningens SIM-kort. Luleå kommun har satt in åtgärder för att kontakta och erbjuda extra besök hos de personer som berörs.

Luleå kommun upptäckte problemet vid de automatiska kontroller som görs flera gånger per dag av alla larmutrustningar hemma hos användarna.

– Vi har satt in extra personal och kontaktar alla som berörs av problemet och erbjuder extra hembesök till den som vill, säger Gabriella Lindkvist Durhan, verksamhetschef.

Felavhjälpning pågår gällande problem med SIM-kort i mottagare för Trygghetslarm

SOS alarm, som är kommunens nya larmoperatör från och med 1 mars, har meddelat att felet beror på de SIM-kort som sitter i varje mottagare och att felavhjälpning pågår hos leverantören Sierra.

– Det vi vet just nu är felsökningen har högsta prioritet hos leverantören, säger Ida Johansson, avdelningschef, ekonomi och infrastruktur.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

Logotyp