Renoveringarna på Hägnan fortsätter 2023

Under 2022 påbörjades de stora renoveringarna på friluftsmuseet Hägnan. Hittills har tre byggnader fått nya tak, en hel gårdsplan har dränerats och Peri-Hanschagården har renoverats invändigt. Nästa steg är bland annat att sätta nytt grästak på Torpet.

Arbetet under 2022 är en del av den satsning på Hägnans byggnader som ska göras fram till 2026 där totalt tio miljoner kronor är öronmärkta. Med 52 olika hus från olika tidsepoker på området finns det en hel del kvar på listan efter årets jobb.

– Vi började med vår 1920-tals miljö vid Peri-Hanschagården där vi bland annat dränerat för att leda bort vatten från byggnaderna, rustat upp höhoppningen, renoverat insidan av gården och lagt nya tak på flera hus, säger Hanna Ringbjer, museichef Hägnan.

1700-talstorpet i utkanten av museiområdet ska få nytt tak under 2023.

Odla grästak

Under 2022 fick även lanthandeln nytt tak och nästa år sätts ny panel och huset målas om. Då ska också Torpet, som levandegör en fattigare 1700-talsmiljö, dräneras samt få nytt tak.

– Här är det inte plåttak som gäller utan vi ska anlägga ett nytt grästak i linje med byggnadens historia, säger Hanna Ringbjer.

På kommunens webb finns en samlingssida om alla projekt på museiområdet. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Susanne Lindholm

Logotyp