RFSL-bidrag och coronastöd på arbetsutskottet

Bidrag till RFSL och mer coronastöd till föreningslivet. Det är två ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott tog ställning till idag.

I dag sa kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ja till verksamhetsbidrag till RFSL Luleå. Föreningen föreslås få 700 000 kronor för 2021, samma summa de fått tidigare årligen under en treårsperiod. RFSL har även nu sökt för tre år med 1 400 000 per år men arbetsutskottet föreslår alltså 700 000 och att ansökningen görs årsvis som för övriga föreningar.

Det kan bli ännu ett kommunalt stödpaket till Luleås föreningsliv, om förslaget går igenom.

Stöd till föreningslivet

Arbetsutskottet tog även ställning till mer coronastöd för föreningslivet i Luleå. Förslaget är att pengarna för sensommarfestivalen, som inte blir av i år, istället ska gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor.

Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, gå till coronastöd.

Efter att frågan även behandlats av kultur-och fritidsnämnden den 21 april ska den vidare till fullmäktige för beslut.

Arbetsutskottet behandlade även ärendet om Sunderbyhuset på Hägnan, mer om det kan du läsa här.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterat 7 april 2021

Logotyp