Samiska för nybörjare

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå har ett visions- och strategiarbete för att stärka arbetet med alla nationella minoriteter. Ett exempel på det är revitaliseringskurser för gymnasielever i nordsamiska och meänkieli.

– Det här är första gången som vi anordnar nybörjarkurser där vi har haft fokus på att revitalisera ett språk, det vill säga att lära sig ett språk som man inte kan, säger Nils-Bertil Heikka, kursledare i nordsamiska.

Julia och Ebba är några av de gymnasielever som har valt att delta i revitaliseringskursen.

Reviatliseringskursen har anordnats av Flerspråkscentrum tillsammans med Luleå gymnasieskola och har varit i studiecirkelform på kvällstid. Varför man erbjuder detta till gymnasielever beror på att de inte har rätt att under skoltid läsa nationellt minoritetsspråk som nybörjare, vilket är möjligt i grundskolan.

– Alla gymnasielever oavsett förkunskaper har kunnat delta, det är upp till var och en om hur de identifierar sig som en nationell minoritet eller inte, säger Nils-Bertil Heikka.

Varje kurs har haft tio elever, även föräldrar har deltagit, det var möjligt eftersom kurserna inte var helt fyllda. Fokus på kursen har varit att kunna tala och konversera på språket.

Terminsslut

Kursavslutningen hölls i ett nordsamiskt tema där kursledaren Nils-Bertil Heikka bjöd på renskavssoppa biđus som han kokat under eftermiddagen. Deltagarna lät sig väl smaka under ett samtal om utvärdering av kursen.

Deltagarna tyckte att ”det har varit bra med blandade åldrar” och att ”det har varit ett bra tillfälle att träffa andra som är intresserade av samiska.” Upplägget har upplevts som ”prestigelöst och det har inte funnits krav vilket har gjort att det känns som trygg miljö”.

– Det har verkligen gett energi att vara här på tisdagskvällarna. Alla har varit positiva och det har varit utvecklande även för mig som hållit i kursen. Flera av deltagarna önskar en fortsättning nästa termin och vi har fått bra förslag på hur kursen kan utformas, säger Nils-Bertil Heikka.

 

FAKTA

  • Luleå kommun är förvaltningsområde i finska, meänkieli och samiska. Det innebär att en person som har ett ärende hos kommunen också har rätt att använda dessa språk i sina kontakter samt få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat.
  • Flerspråkscentrum är tillsammans med Kulturskolan och Centrala elevhälsan, en del av Luleå kommuns Resurscentrum.
  • Här kan du läsa mer om Modersmålsundervisning i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Viktoria Björklund

15 maj 2019

Logotyp