Sjöbodarna ska utredas

Nu startar Luleå kommun utredningen om de sjöbodar i Kängsö båthamn som ska ha inretts till fritidshus, utan vare sig bygglov eller dispens från strandskyddet. Kommunen ska informera sig om läget och kommer bland annat att göra platsbesök.

Här i Kängsö båthamn i Råneå finns sjöbodarna som kommunen nu kommer att granska.

Luleå kommun har fått in en anonym anmälan om att flera sjöbodar i Kängsö båthamn i Råneå ska ha inretts till fritidshus, utan bygglov och strandskyddsdispens. Nu ska miljö- och byggnadsnämnden utreda detta.

De berörda får ge sin syn på saken

För att skaffa sig mer information kommer kommunen att lyssna med markägaren Råneå båtklubb och berörda arrendatorer och även genomföra ett platsbesök i mitten av juni.

Kommunen har nyligen skickat ett brev till Råneå båtklubb om att tillsammans med de som arrenderar sjöbodarna medverka för att ge sin syn på saken och att ge kommunens inspektörer tillträde till byggnaderna när de gör platsbesök.

– Vi har ännu inte bedömt eller tagit ställning till anmälan. Men som ett första steg kommer vi att i mitten av juni göra ett tillsynsbesök för att informera oss om läget, säger Maritha Meethz, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

De som berörs har möjlighet att lämna synpunkter till miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 maj.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Maria Paulsson

Logotyp