Smart karta hjälper Luleåborna

Med hjälp av kommunens karttjänst går det att få en bra överblick av Luleå och snabbt hitta information via en karta. Det kan handla om allt från att se pågående trafikstörningar till att hitta lekplatser.

– Alla i Luleå kan ha nytta av våra karttjänster, säger Jonny Halvarsson, GIS-strateg på Luleå kommun. 

GIS står för geografiska informationssystem och är ett sätt att samla in, analysera och visa information som är kopplad till en viss geografisk plats. Med GIS skapar kommunen interaktiva kartor över Luleå.

Bland annat kan karttjänsten visa var Luleås alla lekplatser, cykelstråk och skoterleder finns. Den kan också visa pågående trafikstörningar och vilka vägar som har prioriterad snöröjning. Dessutom går det att söka på adresser och fastigheter och se gällande detaljplaner för hela Luleå kommun. Och allt genom ett par snabba klick på datorn eller i mobiltelefonen.

– Med kartorna blir det mycket lättare att ta del av viktig information om vad som är på gång i kommunen, säger Johnny Halvarsson.

GIS-strateg Johnny Halvarsson till vänster och GIS-ingenjör Markus Simu är några av de som jobbar med att utveckla kommunens karttjänst.

– GIS-tjänsterna kan absolut göra Luleåbornas liv lättare. Det kan handla om något så enkelt som att man i förväg kan planera om sin färdväg till jobbet eftersom man via kartan ser vilka vägar som har prioriterad snöröjning, säger Jonny Halvarsson.

Enligt honom är kartornas användningsområden så gott som obegränsade.
– Dels kan kartan ge en tydlig helhetsbild över vad som just nu händer i Luleå kommun och dels möjliggör den för Luleåborna att själva söka efter den information de vill ha.

Fler kartor på gång

– Vi arbetar hela tiden med att utveckla GIS-verksamheten, vi tar fram nya kartlager och förbättrar de gamla. Just nu jobbar vi med att ta fram en karta som visar vad man kan se och göra i Luleå, något som vi tror att både besökare och Luleåborna själva kan ha nytta av, säger Jonny Halvarsson.

Han berättar att förhoppningen är att de interaktiva kartorna i framtiden ska bli ännu bättre och dessutom mer integrerade i kommunens e-tjänster.

– I framtiden vill vi att man ska kunna använda kartorna för att till exempel söka bygglov eller tillstånd till att sätta ut nya blomlådor, något man idag måste göra genom ett formulär. Genom kartan har vi möjlighet att förbättra flera av kommunens e-tjänster.

Så använder du Luleå kommuns karttjänster

  • Besök kommunens hemsida Lulea.se och klicka på rubriken ”Karta” högst upp i högra hörnet. Du kommer då till kommunkartan. Eller klicka här Länk till annan webbplats..

  • Fler kartor går att hitta under rubriken ”Boende och miljö”, klicka på rubriken ”Kartor och adresser” och sedan på ”Karttjänster” i den högra menyn.

  • Använd menyn högst upp eller till höger i kartan för att välja vilken information som ska visas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Filippa Ödmann
Foto: Anita Sundgren

Logotyp