Snart dags för sommarförskola

Nu pågår förberedelserna för fullt inför sommarförskolan som är öppen från och med måndag den första juli och fem veckor framåt.

– I och med att vi samordnar sommarförskolan på det sätt som vi nu gör så blir den mer likvärdig, säger Maria Johansson som är en av de förskollärare som kommer att arbeta under sommaren.

Tove Gustafsson, Åsa Pettersson och Maria Johansson förbereder innehållet i de sommarlådor som kommer att finnas vid varje sommarförskola.

Sommarförskolan finns för de familjer som behöver den servicen under den period då de ordinarie förskolorna har sommarstängt. Utifrån tidigare års utvärdering testas i år ett nytt upplägg för de pedagoger som kommer att arbeta på sommarförskolan.

Ett utvecklingsområde inför sommarförskolan 2019 har varit att utveckla likvärdighet och kvalitet. Förskolechefer tillsammans med förskolans verksamhetschef har utsett en arbetsgrupp som fått uppdraget att ta fram en modell för sommarförskolan.

Låda med aktiviteter

Arbetsgruppen, som består av pedagoger inom Luleås förskolor, har tillsammans tagit fram en sommarlåda som kan användas med barnen. Materialet ska fungera som inspiration och stöd för ett utforskande och lustfyllt lärande när pedagogerna väljer att använda det.

– Alla sommaröppna förskolor får likadana lådor med samma innehåll, det är praktiskt att ha ett färdigt material att arbete med, säger Tove Gustafsson, förskollärare.

Pedagogerna som arbetar under sommaren kommer alla från olika förskolor och har olika erfarenheter. En del har jobbat tidigare somrar och för någon så är det första sommarförskolan.

– I och med att vi har arbetat fram materialet i grupp har vi, förutom att vi vet vad lådorna innehåller, även lärt känna varandra och bytt erfarenheter, säger Maria Johansson, förskollärare.

Sommarlådornas innehåll kommer att erbjuda aktiviteter inom skapande och kommunikation, naturvetenskap och teknik. Områdena är valda utifrån årstidens möjligheter att erbjuda lärandeupplevelser på sommarförskolan, såväl inomhus som utomhus.

FAKTA

  • I år bedrivs sommarförskolan vid Montessori förskola (Centrum), Munkebergs förskola (Notviken), Burströmskas förskola (Hertsön/Örnäset) och Älvens förskola (Råneå).
  • Barn som har en placering på en kommunal förskola/fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under veckorna 27–31 har rätt till plats vid sommaröppen förskola/fritidshem.
  • Sommarfritids bedrivs vid Munkebergsskolan, Montessoriskolan, Tallkronanskolan och Råneskolan.

Text och foto: Charlotte Högnelid

25 juni 2019

Logotyp