Stipendium till Munkebergs förskola

Baltiska fonden har tilldelat Munkebergs förskola ett stipendium på 25 000 kronor för deras arbete med skogsuppleveser utifrån en hållbar framtid.

– Det här möjliggör att vi ännu bättre kan låta barnen utforska och skapa både analogt och digitalt genom att ta med digitala verktyg ut i naturen, säger Linda Josefsson, barnskötare och en av de drivande med att arbeta med naturen som en del i pedagogiken.

Munkebergs förskola arbetar långsiktigt med att utveckla en förståelse för alla tre perspektiv kring hållbar framtid – ekologisk, social och ekonomisk känslighet.

Munkebergs förskola är Luleå kommuns största förskola med åtta avdelningar fördelat i två hus och finns belägen på Notviken. Här har de närhet till skog och älv vilket har varit en bidragande faktor till att Munkebergs förskola under ett flertal år har arbetat med det skogen och naturen erbjuder.

– När vi är i skogen tar vi också med oss naturmaterial tillbaka till förskolan för att fortsätta utforska vidare i upplevelsemiljöer med inspiration av skogen, säger Linda Josefsson, barnskötare.

Utgår från läroplanen

Förskolan arbetar långsiktigt med att utveckla en förståelse för alla tre perspektiv kring hållbar framtid – ekologisk, social och ekonomisk känslighet där de har utgått från förskolans läroplan som bland annat säger att en positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

– Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle där vi specifikt värnat om vår norrbottniska natur och djurliv, säger Ann Boklöv, rektor vid Munkebergs förskola.

Linda Josefsson och Ann Boklöv är glada att Munkebergs förskola tilldelades ett stipendium på 25 000 kronor för deras arbete med skogsuppleveser utifrån en hållbar framtid.

Så används pengarna

Stipendiepengarna ska bland annat gå till att skapa upptäckarlådor som pedagogerna kan ta med på ett enkelt sätt när de ger sig i väg för att upptäcka naturen med barnen.

På inköpslistan står bland annat dragkärror för att ta med upptäckarlådan ut i skogen och för att ta med material hem till förskolan för att utforska vidare. Även vattentäta digitalkameror till upptäckarlådor och förstoringsglas, luppar och kompasser står på inköpslistan.

Ytterligare stipendiater

Alla pedagoger i förskolan och grundskolan i Norrbotten har haft möjlighet att ansöka om stipendier för sitt arbete med skogsfrågor. Totalt delades det ut sex stipendier den 11 maj 2022. Alla fick 25 000 kr vardera.

Andra skolor som tilldelades stipendium:

Sunderbyskolan – Undervisning ute oavsett väder och årstid

Tunaskolan – Vårt naturliga klassrum

Måttsunds förskola – Hållbar framtid

Kideus förskola – Äventyrspedagogik

NLV Svartöstaden – Framtiden, skogen och hållbarheten

Fakta om Baltiska fonden

  • Skogsstipendier Länk till annan webbplats.
  • Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus delar Baltiska fonden medel till pedagoger med engagemang för skogen.
  • Stipendiet är skattebefriat och går till grupper av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Munkebergs förskola/shutterstock

Logotyp