Tack för att du källsorterar på stan

Sedan hösten 2023 finns kärl där du direkt kan sortera din inköpta glassförpackning i plast, kaffemugg i papper och barnmatsburk i glas. Källsorteringskärlen är även smarta. De kan via sensorer känna av när de är fulla och digitalt skicka informationen till de som ska tömma dem. Det innebär att det blir mindre skräpigt, effektivare tömningsresor och mer hållbart. Tack alla ni som källsorterar!

Vid entrén till Stadsparken hittar du smarta källsorteringskärl

Ett samarbete mellan Luleå kommun, Lunet och LUMIRE skapar nya möjligheter

Projektet är ett samarbete mellan Luleå kommun, Lunet och LUMIRE. Luleå kommuns parkavdelning äger och ansvarar för underhåll av kärlen. Lunet ansvarar för den smarta tekniken med sensorer och LUMIRE ansvarar för att förpackningarna transporteras till återvinning. Samarbetet innebär en möjlighet att testa den nya tekniken i praktiken och kunna utvärdera om det finns andra användningsområden för den. Internet of things, sakernas internet, har många möjligheter att förändra arbetssätt och effektivisera många arbetsmoment.

– Från 2026 har kommunen ett ansvar att samla in utsorterat förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser. Det är därför vi nu har ställt ut de första insamlingskärlen i centrum, säger Niklas Collin enhetschef park, Luleå kommun.

– Vi vill möta invånarna där de befinner sig i vardagen för att göra det lätt att göra rätt. Vi vill att folk ska bli van att sortera. Om de på flera ställen har möjlighet att sortera så kanske de gör det hemma också. Förpackningar som du sorterar blir till nya förpackningar vilket sparar på miljön jämfört med om världen hela tiden skulle tillverka nya förpackningar. Varje förpackning räknas. Det blir bäst när vi gör det tillsammans säger Roger Andersson, avfallsrådgivare på Lumire.

Bara fantasin sätter gränser

Sensorerna som placeras på återvinningskärlen kommunicerar via LoRaWAN som är en kostnadseffektiv och säker dataöverföringsteknik med lång räckvidd. I och med att Lunet har monterat upp ett antal gateways på strategiska platser runt om i Luleå kommun kan tekniken användas för fler användningsområden i framtiden. Det är dessa gateways som samlar in informationen från sensorer och skickar det vidare till ett överordnat system. Ifrån det systemet kan man sedan plocka ut information för att effektivisera arbetet, ge information direkt i kartor och skapa grafer för analys.

– På Lunet ser vi stora möjligheter att använda LoRaWAN sensorer för att skapa en hållbarare kommun och effektivisera samhällsfunktioner. Projektet Smarta sorteringskärl som drivs tillsammans med Lumire och Parkdriften på Luleå kommun är ett exempel på vad vi kan åstadkomma med bra samarbeten säger Magnus Andersson, IoT-ingenjör, Lunet.

Det finns mängder med områden där LoRaWAN kan effektivisera och förbättra samhällsfunktioner. Med hjälp av tekniken kan vi skapa nya tjänster som sparar både resurser, tid och pengar till en relativt låg kostnad. Exempelvis kan vi få information om när ett kärl är fullt, var livräddningsbojarna befinner sig, om kommunala eldstäder används, väderstationer och mycket mer. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Genom att lära sig mer om tekniken, hitta nya angreppssätt och användningsområden kan ny förståelse skapas och nya mer integrerade lösningar hittas som kan användas inom andra områden i framtiden. Förslag finns för att ta fram en lösning för att mäta snödjup eller snötyngd på tak, eller att hitta användningsområden inom äldreomsorgen.

Tillsammans gör vi Luleå hållbart!

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text/ Bild: Anita Sundberg

Film: Magnus Stenberg. Luleåfotograferna

Logotyp