Två miljoner kronor till Luleåborna - skicka in dina idéer nu!

En uppfräschning av konceptet Luleåförslaget har gjort och nu kan du vara med och påverka kommunens framtid. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sammeli, uppmanar Luleåborna till att göra sina röster hörda:

– Det är medborgarna som äger kommunen, och det är viktigt att kommunen har en nära dialog med medborgarna och kan lösa de problem medborgarna ser. Vi har kloka medborgare som kommer med kloka förslag, så vi hoppas kunna jobba vidare med många av förslagen i framtiden.

Har du förslag som kan göra Luleå kommun till en ännu bättre plats att leva och bo på? Lämna ditt förslag på lulea.se/luleaforslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Förslagen ska handla om att förbättra närområdet, möjliggöra ett aktivt fritidsliv eller utveckla Luleå kommun i en positiv riktning som ligger i linje med Vision 2040 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor per år för att genomföra förslagen.

Nu kan du bidra till framtidens Luleå.

Luleå förslaget har funnits sedan 2018 men har behövt en uppdatering, säger Carina Sammeli:

– I utvärdering av Luleåförslaget såg vi att hanteringen av förslagen tog väldigt lång tid, och att de nästan alltid avslogs. Det var inte målet när vi införde det och därför valde vi att göra om det. Ofta såg vi att förslagen till stora delar var bra, men inte var genomförbara som förslagen var skrivna. Det var dessutom svårt att ha en dialog om att ändra förslagen då massor med människor röstat på förslagen precis som de såg ut när de först kom in.

Men nu har Luleåförslaget anpassats efter de tidigare utmaningarna. Det ska bli enklare att påverka, uppföljningen ska bli bättre och instruktionerna ska bli tydligare, menade man.

Vad ser ni för fördelar med det nya Luleåförslaget?

– En av fördelarna blir att man kan ha en dialog om sina förslag, för att hitta andra lösningar på att lösa problemen medborgaren ser. Det kan vi göra i nya systemet. Förhoppningsvis blir det snabbare beslut och fler förslag vi kan genomföra.

Har du idéer som kan gynna kommunen? Läs mer och skicka in ditt Luleå förslag på lulea.se/luleaforslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra sätt du kan påverka din kommun

Du kan påverka kommunen på många sätt, bland annat genom att ge synpunkter om kommunens service. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högtröm

Bild: Magnus Stenberg

Logotyp