Undervisning på plats gäller

När vårterminen startar är det undervisning på plats som gäller i skolans verksamheter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån gäller inte vid undervisning.

– Vi har ingen rätt att själva avgöra om vi ska gå över till distansundervisning som läget är nu. I steg 3, enligt regeringens åtgärdsplan, kan det bli aktuellt med distansundervisning för gymnasiet, säger Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun.

När skolan börjar är det undervisning på plats som gäller. Sedan pandemins start har skolorna haft smittobegränsande åtgärder. Exempelvis undviker man större samlingar och det planeras för mer utevistelse.

Skolan är en plats där många möts varje dag. Sedan i början av pandemin har det införts smittobegränsade åtgärder som kan skilja sig åt beroende på skolornas utformning av lokaler. Exempel på åtgärder är att skolorna undviker större samlingar och att det planeras för mer utevistelse.

Precis som tidigare ska barn och elever stanna hemma vid hosta, snuva, feber eller andra symtom på luftvägsinfektion.

– Det är viktigt att vi alla följer de restriktioner som finns för att minska smittspridningen, säger Maarit Enbuske.

Skolans personal

Medarbetare ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra på möten och i gemensamma utrymmen. Där det är möjligt för lärare och annan personal ska de, enligt rekommendationerna, arbeta hemifrån.

– Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån gäller inte vid undervisning, men förutsättningar ska ges för lärare och annan personal att arbeta hemifrån när det är möjligt, till exempel vid möten och planering av undervisning, säger Maarit Enbuske.

På www.folkhalsomyndigheten.se (Smittskydd & beredskap — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats. och www.skolverket.se (Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - Skolverket Länk till annan webbplats.) går det att läsa mer om de restriktioner och rekommendationer gäller.

I korthet gäller följande:

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att från alla med symtom på Covid-19 ska testa sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.
  • Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022.
  • Tvätta händerna och hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Luleå kommun

Logotyp