Unga tycker till om Luleå

Det råder brist på bostäder och intressanta jobb i Luleå. Högt betyg får närheten till naturen, tryggheten, universitetet samt utbudet av idrott. Det menar 601 personer i åldern 18–35 år som svarat på en undersökning om ungas bild av Luleå.

Det är fjärde året i rad som Luleå kommun frågat unga vad som är viktigt vid valet av bostadsort, och hur väl det överensstämmer med deras bild av Luleå. I undersökningen ingår tre grupper: nyligen inflyttade till Luleå (200 personer), nyligen utflyttade (201) samt Luleåbor sedan minst tio år (200). En tredjedel av dem som svarat är studenter, en fjärdedel har barn.

 

– Luleå kommun har högt ställda befolkningsmål. Eftersom 90 procent beslutar var man ska bosätta sig i åldern 18–35 år är deras uppfattningar om Luleå mycket intressanta, säger kommunikationschef Roger Jönsson som ansvarat för undersökningen.

Minst nöjda med bostads- och arbetsmarknaden

Drygt hälften säger att de kan tänka sig att bo i Luleå om tio år. Siffran är högre för de som bott länge i Luleå, är mellan 30–35 år eller har barn. Det är framförallt tryggheten och närheten till naturen som är Luleås styrkor. Men precis som i tidigare års undersökningar är bilden att det saknas bostäder och intressanta jobb i Luleå, även om resultaten förbättrats sedan första undersökningen för fyra år sedan.

Andelen kvinnor som upplever att Luleå utvecklas positivt har minskat från 63 procent 2017 till 47 procent i årets mätning. För män har nöjdheten minskat från 58 procent till 52 procent. Trots det ser vi att markant fler kvinnor svarar att de kan tänka sig att bo i Luleå. 42 procent svarade att det var mycket troligt eller ganska troligt 2017. I år har siffran ökat till 64 procent kvinnor som svarar att de kan tänka sig bo i kommunen, vilket är en väsentlig förbättring. För män har siffran ökat från 38 procent till 47 procent.

– Det här är viktiga resultat som vi behöver sätta oss ner och analysera. Riktigt roligt är att så många fler kvinnor svarar att de kan tänka sig att bo i kommunen. Här behöver vi anstränga oss mer för att synliggöra Luleå som en jämställd plats där alla är välkomna, säger kommunalrådet Fredrik Hansson.

Viktigast vid valet av bostadsort

 1. Det är tryggt där jag bor, 87 %
 2. Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet, 81 %
 3. En känsla av att platsen utvecklas positivt, 80 %
 4. Lätt att hitta intressanta jobb, 78 %
 5. Goda kommunikationer till och från platsen, 72 %

Stämmer bäst in på Luleå

 1. Nära till naturen, 89 %
 2. Det är tryggt där jag bor, 82 %
 3. Ett bra utbud av universitetsutbildningar, 77 %
 4. Stort utbud av idrott, 72 %
 5. Stort utbud av fritidsaktiviteter, 59 %

Störst differens mellan vad som är viktigt vid val av bostadsort och uppfattningen om Luleå

 1. Lätt att hitta intressanta jobb. 78 % tycker det är viktigt, 30 % tycker det stämmer in på Luleå.
 2. Lätt att få bostad. 57 % tycker det är viktigt, 22 % tycker det stämmer in på Luleå.
 3. En känsla av att platsen utvecklas positivt. 80 % tycker det är viktigt, 50 % tycker det stämmer in på Luleå.
 4. Bra barnomsorg. 58 % tycker det är viktigt, 30 % tycker det stämmer in på Luleå.
 5. Bra grund- och gymnasieskola. 61 % tycker det är viktigt, 36 % tycker det stämmer in på Luleå.


Undersökningen genomfördes som 601 telefonintervjuer 27 augusti till 16 september 2020 av företaget Ipsos på uppdrag av Luleå kommun. Läs hela rapporten här.PDF

Text: Matilda Frölin

Bild: Shutterstock

12 oktober 2020

Logotyp