Vägbygge i Kyrkbyn får vänta

Vägarna i Gammelstads kyrkstad skulle egentligen redan i år byggas om, men byggstarten flyttas fram till sommaren 2020. Detta på grund av att en del tillstånd inte hunnit blir klara. Projektet ska genomföras av Trafikverket i samarbete med Luleå kommun.

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning.
Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av Lulevägen och Framlänningsvägen samt Trafikverkets två vägar, väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

De sträckor som är aktuella för åtgärder är Framlänningsvägen, Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen inom världsarvsområdet samt Lulevägen mellan Sockenvägen och Häradsvägen.

Luleå kommun planerar tillsammans med Trafikverket att bygga om vägarna för att undvika dessa problem genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar. Vägarna kommer att anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

De sträckor som är aktuella för åtgärder är Framlänningsvägen, Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen inom världsarvsområdet samt Lulevägen mellan Sockenvägen och Häradsvägen (också denna sträcka inom världsarvet).

Framskjuten byggstart

Den planerade byggstarten av vägarna i Gammelstads kyrkstad skulle egentligen skett redan i år, men flyttas fram till byggstart sommaren 2020, på grund av att en del tillstånd inte hunnit blir klara.

Därför åtgärdas gatorna

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Det finns problem med vägarnas avvattning och snöröjning, dessutom saknas gångytor. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägarna, anlägga ränndalar och gångstråk.

Byggstart sommaren 2020

När byggstarten sker och entreprenörerna är på plats kommer en prioritering göras för i vilken ordning vägarna byggs och under hur lång tid.

Varje väg beräknas ta två till fem månader och arbetena kan enbart genomföras under barmarkssäsong. Alla åtgärder beräknas vara klara i oktober 2021.

Informationsmöte

Vill du veta mer om hur arbetet skall genomföras och hur det kommer att påverka omgivningen är du välkommen till Öppet hus med projektledarena från kommunen och Trafikverket.
Vi finns på plats fredagen den 28 juni kl 16-18 i Petrigården.

Samarbete med Luleå kommun

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun. Byggstart för de kommunala gatorna Lulevägen och Framlämningsvägen är i dagsläget inte bestämd.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Foto: Luleå kommun


Logotyp