Välkommet beslut från regeringen

I och med regeringens beslut, om utöka maxantalet för sittande publik från 1 november, påverkas Kulturens hus verksamhet och då främst de evenemang som arrangeras i Stora och Lilla salen. Beslutet är välkommet och Patrik Örnkloo, producent Kulturens hus, har redan börjat arbeta med de nya möjligheterna att kunna ta emot en större mängd publik på ett smittsäkert sätt.

Även om beslutet tillåter att 300 sittande personer ska kunna vistas på evenemang så är det i dagsläget inte klart om det blir exakt det antalet publik som Kulturens hus kommer att släppa på igen.

– För Kulturens hus är det jätteviktigt att vi tar det ansvar vi kan för att bidra till minskad smittspridning, säger Patrik Örnkloo, producent Kulturens hus.

Glädjande besked för Kulturens hus.

Sedan pandemins utbrott har Kulturens hus förändrat mycket i sin verksamhet:

– Det handlar exempelvis om processer i publikhanteringen där gästerna riskerar att inte själva kunna välja sitt avstånd. Tänker då framför allt på garderobshanteringen med in- och utlämning, som vi valt att stänga helt i samband med 50 personers begränsningen. Även själva insläppet till salarna med tillhörande biljettkontroll, där vi öppnar upp dörrarna tidigare än vi brukar och uppmanar publiken att komma i tid och inta sina platser, före att dröja sig kvar i foajén och orsaka köbildning i sista minuten, berättar Patrik Örnkloo.

Kulturens hus lokaler är stora och lätta att hålla avstånd i. Konsthallen, Stadsbiblioteket och restaurangen har haft goda möjligheter att anpassa sina lokaler enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Anpassningar har fungerat bra och man har sett att publiken tar situationen på allvar och respekterar varandras utrymme.

Tryggt besök på Kulturens hus

Patrik Örnkloo har kopplat in regionens biträdande smittskyddsläkare Jonas Hansson för att resonera kring de nya anpassningarna som ska göras för Kulturens hus i och med regeringens nya beslut kring sittande publik.

– I slutändan är det såklart inte bara en fråga om att placera gästerna på nödvändiga avstånd i salen, utan även att definiera en publikmängd i samband med evenemangen som känns hanterbara, både för Kulturens hus och våra besökare. Vi är i normala fall vana att hantera upp till 1200-1300 personer samtidigt i våra lokaler, så jag känner mig trygg med att vår kommande plan kommer håller en god marginal i det avseendet. Och att vår publik kan känna sig trygg inför besöket på Kulturens hus, säger Patrik Örnkloo.

Text: Malin Holmqvist
Foto: Daniel Holmgren

22 oktober 2020

Logotyp