Vill bli lärare i Sverige

Av olika anledningar har de båda kommit till Sverige men de arbetar för samma mål, att få svensk lärarlegitimation. Genom sin praktik på Björkskaskolan får Elena Stavrica och Hülya Doğramacı en inblick i den svenska skolan.

De två lärarpraktikanterna fann tillfället att testa på sitt tidigare arbete i sitt nya land när de läste Svenska för invandrare (SFI). De blev då rekommenderade att ansöka till projektet Korta vägen.

Genom sin praktik på Björkskaskolan får Elena Stavrica och Hülya Doğramacı en inblick i den svenska skolan.

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda akademiker som vänder sig till personer som har minst två års studier vid utländsk högskola eller universitet och som har grundkunskaper i svenska språket. I utbildningen ingår praktik inom deltagarnas yrkesområde.

Elena Stavrica och Hülya Doğramacı gör sin praktik på Björkskataskolan.

Hej Elena och Hülya, kan ni kort berätta om er bakgrund?

Elena: Jag är uppvuxen i Rumänien (Transsylvanien) och har bott i Sverige och Boden i två år. Min man fick jobb här som tandläkare och vi såg en möjlighet att bo här i Sverige.

Hülya: Jag har bott i Sverige sedan januari 2020, jag och min man flyttade hit från Indien men kommer ursprungligen från Turkiet. Vi kom hit genom FN på grund av oroligheter i Turkiet. Vi bor här i Luleå på Björkskatan. När jag kom till Sverige ville jag lära mig språket direkt. Genom att klara av språket kan jag integrera på ett annat sätt, det öppnar andra dörrar i samhället.

Vad har ni arbetat med tidigare?

Elena: Jag har tidigare arbetat som lärare inom språk och litteratur och studerat vid humanistiska fakultet i Bukarest där jag började min doktorsavhandling inom litteratur, något som jag gärna vill fortsätta med i Sverige.

Hülya: Jag är i grunden matte- och naturvetenskapslärare men när jag bodde i Indien arbetade jag som språklärare. Jag har undervisat elever på gymnasienivå.

Hur är praktiken?

Elena: Jag blir inspirerad av min tid här på Björkskataskolan. Här har de ett bra arbetslag med en bra stämning, de är också skickliga på att hantera olika pedagogiska situationer. Jag är glad att få den här chansen.

Hülya: Lärarna här på Björkskataskolan är bra på att involvera oss och lära oss andra metoder. Det gör mig bekväm att använda nya verktyg i undervisningen. Genom praktiken lär jag mig också språket ännu mera och det gör det lättare för mig att förklara för eleverna.

Vad tycker ni om arbetet som lärare i Sverige?

Elena: I mitt hemland är de inte lika vänliga i tonen mot eleverna. Här uppmuntrar lärarna eleverna och hjälper dem att lyckas i livet, det känns bra tycker jag. De arbetar också mer med digitala metoder, genom tekniken gör de lektionen mer intressant.

Hülya: Jag har 15 års erfarenhet i läraryrket men sättet att undervisa på skiljer sig åt från det jag är van vid. Det som har gett ett starkt intryck på mig är att skolan i Sverige lär ut demokrati från grunden. Den delen är viktig för mig, börjar vi redan i skolan med att lära ut de demokratiska rättigheterna så kan vi förbättra världen.

Hur ser ni på framtiden?

Elena: Jag trivs bra i Sverige och i Norrbotten, här finns ett rikt kultur- och naturliv. Här kan jag få en bra balans i livet. Mitt mål är att ta svensk lärarlegitimation och svenskt körkort, jag har insett att det är långa avstånd här i Norrland och att kunna ta sig fram på egen hand skulle underlätta vardagen.

Hülya: Jag är tacksam över att få komma till Sverige, här är folket snälla och accepterar oss för dem vi är. Jag trivs jättebra här i Luleå. Mitt mål i livet är att bidra med något till Sverige och det kan jag göra genom att arbeta som lärare. För mig är läraryrket en livsstil. I framtiden ser jag att jag är en svensk legitimerad lärare med svenskt körkort som är glad och lycklig med min familj.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Charlotte Högnelid

Logotyp