Angelica är vägens hjälte

I Luleå kommuns serie Hej medarbetare! får du möta personalen inom kommunen. Den här gången träffar vi Angelica Nilsson som jobbar på stadsbyggnadsförvaltningen som produktionsledare för gatudriften.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Angelica Nilsson stortrivs med sitt arbete som produktionsledare för gatudriften som ingår i stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden.

Vad gör du på jobbet?

– Jag jobbar med drift och underhåll av kommunens vägar. Under dagarna är jag för det mesta ute och kör efter kommunens vägar. Kollar om det är något som behöver åtgärdas och kontaktar i så fall våra entreprenörer som sedan utför jobben. Det kan exempelvis vara en väg där beläggningen börjar vara slut och så kallade potthål börjar uppstå eller en yta med betongplattor som behöver byggas om.

– Vintertid jobbar jag och mina kollegor med vinterväghållningen som innebär snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling, avisning av brunnar och allt jobb som det innebär att ha hand om Luleås kommuns snötipp på Porsön.

– Totalt är vi 30 personer på vår avdelning varav fyra är produktionsledare. Vi har varsitt ansvarsområde eftersom Luleå kommuns vägnät är uppdelat i fyra områden. Jag ansvarar för södra området där Svartöstaden, Malmudden, Centrum, Bergnäset och Sörbyarna ingår. Jag jobbar även med de enskilda vägar och isvägarna ute i skärgården.

Vad har du för bakgrund/utbildning för ditt jobb?

– Jag har studerat på Luleå tekniska universitet, en 2 årig samhällsbyggnadsutbildning. Innan jag började studera och under tiden jag studerade jobbade jag som yrkesarbetare inom mark- och vägbyggnad i tre år. Jag tycker att jag både i mitt tidigare och nuvarande jobb har hjälp av min utbildning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är jag får jobba med trafiksäkerhet och utveckla Luleå kommuns vägar. Det är ett varierande jobb där arbetsuppgifterna skiljer sig mellan sommar och vinter.

Vad kan upplevas som jobbigt?

– Att vi är offentliga och att alla har egna åsikter om hur vi utför vårt jobb. Vi är även väldigt beroende av vädret i det vi gör. Både sommar och vinter styrs vårt jobb mycket av vädret vilket i sin tur kan ställa till de för oss men det är inget vi kan påverka eller göra någonting åt. Det är ofta därför vi inte alltid klarar av att hålla åtgärdstider, men vår strävan är alltid att lyckas så gott som de går.

Hur ser ett årshjul ut på er avdelning?

– Sommartid är den lugna perioden i detta jobb. Vintertid är det som mest. Vädret byter riktning snabbt och kan gå från fina sträva vintervägar till svarthalka om de blir väderomslag. Då måste vi så fort som möjligt få ut våra maskiner och bekämpa halkan för att trafiken ska flyta på. När vi börjar gå mot våren kommer perioden med igenfrusna dagvattenbrunnar som måste tinas upp för att de inte ska bli stora vattenansamlingar där smältvattnet riskerar att rinna in i hus/fastigheter. Det här är ett jobb som dessvärre måste göras om flera gånger på en vårsäsong.

Skulle du rekommendera andra att jobba med liknande arbete?

– Absolut! Detta är ett spännande jobb. Varje dag är det nya uppdrag som ska tas om hand och det är ett rörligt jobb som innehåller det mesta.

Det här är Angelica Nilsson

Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift

Yrke: Produktionsledare på Gata och transport

Ålder: 25

Bor: Lövskär, Luleå

Intressen: Hästdressyr, träning på gym, skidåkning och båtliv är intressen som jag lägger min fritid på.

Det bästa med Luleå: Att det är en kuststad som bjuder på fina årstider med möjlighet till olika aktiviteter året om.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Foto: privat

Logotyp