Bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är med och formar Luleå för framtiden

– Att ha den här rollen under den samhällsutveckling som sker just nu är jätteroligt! Vi har ansvar för att Luleborna ska få en hållbar framtid, att samhället som byggs är tillgängligt för alla, att vi tar vara på kulturhistorisk värdefulla miljöer med mera.

– Det är ett extra stort ansvar att hålla koll på att allt görs på rätt sätt nu när Luleå behöver utvecklas så snabbt, säger Sandra som arbetar som bygglovshandläggare på Luleå kommun.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Idag träffar vi några personer ur gruppen som arbetar med att ta hand om alla ansökningar när någon vill bygga nytt eller bygga om – sektion Bygg på avdelningen Miljö och bygg på Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Se alla lediga jobb på Luleå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göran, Elin och Sandra arbetar på sektion Bygglov på Luleå kommun.

Göran, Elin och Sandra arbetar på sektion Bygglov på Luleå kommun.

Hej Elin, Sandra och Göran - vilka olika yrkesroller finns det i er arbetsgrupp på sektion Bygg?

– Vårt arbetslag är uppdelat i två grupper, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Vi gör lite olika saker i våra respektive roller, berättar Elin, bygglovshandläggare.

Bygglovshandläggarna handlägger så klart bygglovsansökningar, men de deltar också i fokusgrupper för större projekt eller inom särskilda områden. De handlägger ärenden om strandskyddsdispens och är involverade i att granska detaljplaner. Dessutom har de en rådgivande roll, till exempel har de telefontider vissa tider i veckan när de går att nå direkt och så bemannar de drop in-tid på onsdagar när besökare kah träffa handläggarna och ställa frågor kring sitt projekt.

– När en bygglovsansökan är klar och beviljad går ärendet över till byggnadsinspektörerna, säger Elin, och lämnar därmed över ordet till Göran.

– Handläggarna går igenom VAD det är som ska byggas och när vi tar över som inspektörer tittar vi istället på HUR det ska byggas, förklarar Göran.

Den processen börjar oftast med ett tekniskt samråd, alltså ett möte med dem som ska bygga. Där går man igenom hur bygget ska gå till inom olika områden som energi, tillgänglighet, brandsäkerhet med mera med utgångspunkt i en riskbedömning för arbetets olika delmoment. En kontrollplan skrivs och en kontrollansvarig utses som fungerar som kommunens förlängda arm och håller koll på att alla punkterna i kontrollplanen följs. När alla aspekter är godkända så utfärdar byggnadsinspektören ett startbesked vilket innebär att man kan börja bygga.

Byggnadsinspektörerna gör sedan arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen under byggets gång och när allt är klart hålls ett slutsamråd. Först efter att ha fått ett slutbesked är det tillåtet att flytta in i den nya byggnaden.

Jobbar ni med något större eller extra spännande projekt just nu?

– Just nu är det mycket fokus på Luleå Industripark, på de stora omvandlingarna som sker där ute. Det känns lite historiskt att få vara med om det som händer där. Man ser sällan projekt i den här skalan, så det är lite speciellt. Men även små grejer är väldigt roliga, till exempel ett byte av en entrédörr i en speciell fastighet eller fönsterbyten där man kommit fram till ett bra slutresultat, säger Elin, som har en bakgrund som byggnadsantikvarie.

Just nu jobbar de även medl hela Kronandalen, bygget av en ny skola och badhus på Hertsön, kvarteret Biet på länsstyrelsens gamla parkering och nya flerbostadshus på Kallkällan.

Spännande platser de kommer att ta sig an framöver är den nya utformningen av området Trekanten i centrala Luleå och vad som ska hända på tomten där den gamla brandstationen står.

Varför är ert jobb viktigt för Luleå?

– Det är viktigt för att vi ska få en god bebyggd miljö, med färg, form, gestaltning, disponering av ytor och grönytor med mera, säger Elin och Göran fyller i:

– Det är viktigt att samhällets krav följs så att vi inte bygger in något dåligt, utan bygger sunda hus som människor mår bra av att bo i. Det kan till exempel handla om var det ska vara säkerhetsglas, hur brandskyddet ska vara utformat eller hur man ska bygga för att minska risken för fukt och mögel. Kostnader för byggfel är många miljarder per år, det är onödigt och i förlängningen handlar det om människors liv och hälsa.

– Vi vill ju att Luleå ska vara hållbart för både nuvarande och kommande generationer, tillägger Sandra. Det ska vara ett långsiktigt tänkande i vårt byggande. Ett av lagkraven vi har vid nybyggnation är att byggherren ska ha koll på vad som kan återanvändas och återbrukas, vilka material man väljer och vad som kan tas om hand när man river.

– Vi gör vad vi kan med de medel vi har, säger Göran och skrattar, det är många bollar i luften, men det är kul!

Vad är det roligaste med att arbeta som bygglovshandläggare eller inspektör?

– Att möta alla människor!, säger Göran snabbt och fortsätter:
– Vi är ju ambassadörer för Luleå kommun och träffar väldigt mycket folk hela tiden, det är roligt!

– Allt från någon som vill bygga en liten mur på sin villatomt till ett företag som vill bygga en sextusen kvadratmeter stor lagerhall. Stort som smått, säger Elin.

– Det är ett extra stort ansvar att hålla koll på att allt görs på rätt sätt nu när Luleå behöver utvecklas så snabbt, säger Sandra och fortsätter:

– Det är väldigt roligt att vara med från start i ett stort projekt, och så en tid senare så ser man plötsligt byggnaden stå på plats!

– Ja, det är en fantastisk möjlighet att få vara en del av samhällsutvecklingen, vi är med och formar hur det kommer att se ut i Luleå i kanske över hundra år framåt. Det är inspirerande och spännande, tillägger Elin och fortsätter:

– Men det är också roligt med mindre projekt där vi kanske bollat fram och tillbaka och när allt är klart kommer den sökande och säger att ” Det blev faktiskt bättre efter de inspel ni hade, det fick oss att tänka om och vi är väldigt nöjda med slutresultatet”. Då har vi förstått varandra, det är då det blir riktigt kul att jobba!

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Lena Hedberg

Logotyp