En trädgård för staden

Från stadsträdgården i centrum till kommunens växthus i Björsbyn: odlingarna i Luleå har en över 200 år gammal historia. Allt började på 1800-talet med att Luleås första stadsträdgård anlades.

Luleås första stadsträdgård anlades på 1800-talet där gymnasiebyns bibliotek och matsal ligger idag. Stadsledningen hade köpt in marken för att anlägga en av de första allmänna stadsträdgårdarna i landet som skulle vara öppen för alla att besöka.

Trädgårdsmästare P.O. Blomqvist tillsammans med Arne Wikberg parkarbetare.

Luleås första stadsträdgårdsmästare

Året är 1864 när Petter Almgren anställs som Luleås första stadsträdgårdsmästare. Parken anläggs enligt då rådande mode i engelsk stil med vindlande, romantiska gångar. I anslutning till parken finns även en plantskoleverksamhet som ligger där Trädgårdsgatan är idag.

Tanken är att stadsträdgårdsmästaren skulle tjäna sitt uppehälle från trädgården men eftersom parken är under uppbyggande beslutar ledningen om ett årsarvode på 200 kronor. Arbetet går trögt och 1866 slutar stadsträdgårdsmästaren efter att inte fått gehör för en löneförhöjning. Han har tydligen försökt att få det gå runt: Det vittnar en tidningsannons i Kuriren om, där han säljer bland annat blomsterfrön, gurkor, pepparrot, dahlior med mera. På hösten annonseras det om potatis, grönsaker och äpplen.

Det är först tio år senare, år 1876, med den nye stadsträdgårdsmästare Erik Wilhelm Lindqvist som arbetet tar fart igen och parken flyttas till nuvarande Hermelinsparken. Tidvis sköter även Norrbottens Trädgårdsförening och lokala företagare stadens planteringar.

 

Annons från Norrbottens Kuriren den 23 mars 1865.

Handelsträdgård blir kommunal stadsträdgård

1908 anställs stadsträdgårdsmästare Frans Oskar Blomqvist och sedan även hans son Per O Blomqvist. De är ägare till Kallkällans handelsträdgård som Luleå stad köper upp 1948 och driver verksamheten vidare fram till 1954 då stadsträdgården slås samman med den kommunala parkförvaltningen.

Lokalerna och växthusen på Kallkällan är gamla och i dåligt skick. Samtidigt växer Bergvikens bostadsområde och behöver mer mark. 1961 kommer beslutet att flytta stadsträdgården och flyttlasset går till Yttervikens industriområde bredvid det som heter Porsögården, en försöksgård för spannmålsodling.

 

Flytt till Björsbyn

Trettio år senare behöver Scania utöka sin verksamhet i industriområdet på Ytterviken och det är dags att flytta igen. Men den här gången blir det sista gången. Sedan 30 år finns stadsträdgården i Björsbyn. Där driver parkavdelningen på 2 300 kvadratmeter växthusyta årligen upp nästan 70 000 plantor som planteras ut i hela kommunen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun, stadsarkiv

Logotyp