”Porten till framtiden och världen”

Från stålstad till universitetsdito med forskning i världsklass.
Samtidigt som Luleå firar 400 år, fyller Luleå tekniska universitet 50.
– LTU har inte bara förändrat det lokala näringslivet, utan också hela den svenska industrin, säger näringslivsprofilen Victoria Van Camp.

Den 12 juli 1621 fick Luleå stadsrättigheter av kung Gustaf II Adolf. Under hela 2021 kommer därför stan att fira sitt 400-årsjubileum. Jubileumsaktiviteterna startas med förfest under vintern och våren, kalas under sommaren och sedan efterfest under hösten och vintern.

Bland annat kommer det hållas en jubileumsdag och invigning av Hermelinsparken den 5 juni. På årsdagen, den 12 juli, hålls sedan en ceremoni i både Gammelstad och nyrenoverade Stadsparken. Dessutom släpps en ny bok om Luleås historia.

Luleå tekniska universitet, eller Högskolan i Luleå som det hette fram till 1997, är en betydande milstolpe i Luleås historia.

En minst sagt betydande milstolpe i stans 400-åriga historia är etableringen av Luleå tekniska universitet, eller Högskolan i Luleå som det hette fram till 1997.

Det som började med två anställda och 50 studenter 1971 är idag Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med verksamhet på fyra orter, närmare 70 olika forskningsämnen, 1 700 anställda och över 15 000 studenter.

Men vad gjorde egentligen universitetet med Luleå som stad? Vi ställde frågan till fyra personer inom näringslivet och universitetsvärlden.

Namn: Victoria Van Camp
Nu: Chief technology officer and President, Innovation and Business Development på SKF
Då: Elev på Luleå tekniska universitet

Vad betyder Luleå tekniska universitet för dig?

Jag är född i en liten by utanför Kalix där det inte fanns många akademiker, i en släkt utan någon akademisk tradition. Att studera på universitet fanns inte på kartan – men då dök en rekryterings-grupp från Luleå tekniska universitet, LTU, upp på vårt gymnasium. För mig var det vändpunkten. Utan LTU hade mitt liv varit annorlunda – och jag är övertygad att många norrbottningar kan säga samma sak. LTU betyder porten till framtiden och till världen. För mig och för många med mig.

Vad betyder LTU för Luleå som stad?

En stad behöver nya människor, nya insikter och förmågan att se sig själv utifrån för att kunna förbli attraktiv. LTU förser Luleå med det, och jag tror att det varit avgörande för staden. Jag älskar verkligen Luleå; det är den minsta riktiga storstad jag vet.

Har LTU påverkat industrin sedan etableringen?

Var tror, och hoppas, du att LTU är om 50 år?

Hela samhället måste röra sig mot ett livslångt lärande. Jag hoppas att LTU kan leda den utvecklingen, och skapa ett universitet där vi knappt märker om du är student eller alumn. Där dörrarna mellan forskning, utbildning och näringsliv är helt öppna, och människor rör sig obehindrat mellan dem.

Namn: Thomas Nilsson
Nu: Styrelsemedlem i LTU Business AB och Vetenskapens Hus
Då: Lärare i tillämpad matematik, höll i den allra första datautbildning. Tidigare vd för Luleå Näringsliv

Vad betydde universitetet för Luleå som stad när det etablerades?

Universitet betydde mycket för den strukturomvandling som näringslivet i Luleå genomgick. Medelåldern i kommunen sjönk eftersom fler ungdomar stannade kvar och flera tillkom. Andelen av befolkningen som hade eftergymnasial utbildning ökade, och Luleå blev den stora viktiga motorn i Norrbottens utveckling. En viktig komponent var också den snabba utvecklingen av forskning och utbildning inom olika datatekniska discipliner – något som inte alls funnits före högskolan kom till och som resulterat till stora etableringar i både näringsliv och offentlighet.

Så tack vare högskolan gick Luleå från att vara med utpräglad industristad – stort dominerad av Norrbottens Järnverk Aktiebolag och politiskt av det lokala metallfacket –­ till att flera viktiga bolag inom andra sektorer ­ skapades i kommunen, som exempelvis SSAB Hardtech, Plannja, och Erisoft.

Vad betyder LTU för Luleå som stad idag?

Den går inte att underskatta. Den synlighet, både nationellt och internationellt, som universitetet bidrar till är en nödvändighet för kommunens utveckling som tillväxtkommun och för att bli ett centrum i Norrbotten. Dessutom är universitetet kommunens tredje största arbetsgivare. Det bidrar också starkt till tillväxten hos många andra arbetsgivare.

Utan LTU hade Facebooks etablering i Luleå inte blivit av. Och att de etablerat sig här har lett till nya forskningsområden och flera företag inom områden som arbetar med stora databaser.

Hur har LTU utvecklats om ytterligare 50 år, tror du?

Det är förstås svårare att sia om. Den enormt snabba utvecklingen på många områden kommer med all sannolikhet innebära helt nya trender som vi idag inte vet något om. Men min stora förhoppning är stora trendbrott inom den tekniska utvecklingen på miljösidan, eftersom minskad konsumtion eller politisk enighet inte verkar särskilt framgångsrikt.

Namn: Birgitta Bergvall-Kåreborn
Nu: Rektor på Luleå tekniska universitet
Då: LTU-student i systemvetenskap.

Hur ska ni fira?

Vi smygstartar med ett digitalt firande under våren 2021 genom att lyfta vår historia.

Vi hoppas kunna ha en ordentlig invigning av vårt 50-årsfirande under hösten 2021, förutsatt att vaccinering får pandemin att vika, på alla våra fyra universitetsorter. Därefter är planen att fortsätta med festliga arrangemang ända in på våren 2022, där medarbetare, studenter, vänner till universitetet och allmänheten kan delta.

Vad betydde Luleå tekniska universitetet för Luleå som stad när det etablerades?

Ända sedan 1950-talet hade det diskuterats att Sverige skulle få fler tekniska högskolor. Att en av de kom att hamna i Luleå var självklart mycket betydelsefullt redan då. Men det har också format och förändrat Luleå, och hela regionen, från 1970-talet och framåt. Under åren har cirka 40 000 civilingenjörer, ekonomer, lärare, musiker och sjuksköterskor och andra yrkesgrupper utexaminerats från Luleå tekniska universitet. Universitetet har starkt bidragit till kompetenshöjningen inom vår region och därmed till den tillväxt som skett.

Vad betyder LTU för Luleå som stad idag?

Vi bidrar till inflyttning av yrkesverksamma, och till ett ständigt inflöde av unga människor. Samtidigt är vi en stor arbetsgivare med runt 1700 anställda, varav majoriteten finns i Luleå.

Hur har Luleås utveckling som stad påverkats av att universitetet finns här?

Luleå som stad har förändrats från macho-industristad till high-tech-universitetsstad. Våra forskare, doktorander och studenter har bidragit till utveckling och tillväxt av företag och samhälle. Vi har genom vår högkvalitativa forskning, utbildning och vårt varumärkesarbete bidragit till att öka attraktionen för regionen och Sverige.

Hur har LTU utvecklats om ytterligare 50 år, tror du?

Vår uttalade ambition är att bidra till att lösa samhällets globala utmaningar. Redan på 1970-talet hade vi ett brett perspektiv på utbildningsbehovet hos framtidens ingenjörer, med samhällsvetenskapliga kurser inlagda i de traditionella ingenjörsutbildningarna. Det innovativa tankesättet har vi fortsatt anamma inom både utbildning och forskning. Vår vilja och förmåga till samarbete – internationellt, nationellt och regionalt – ger oss förutsättningar för att befinna oss i världsklass och fortsätta forma framtiden under de kommande 50 åren. Och förhoppningsvis ännu längre!

Namn: Rune Andersson
Nu: Hedersdoktor vid LTU, donator och engagerad i hedersdoktorernas LTU-nätverk
Då: Universitets första anställde

Vad betydde universitetet för Luleå som stad när det etablerades?

Efter några år blev effekten stor för Luleå. Utbildningsnivån i Luleå, och hela Norrbotten, höjdes kraftigt. Luleå blev en studentstad och ”bruksmiljö” byttes mot universitetsmiljö. Flyttningen av delar av Bergsvetenskapssektionen vid KTH från Stockholm till Luleå gjorde att de internationella inslagen snabbt etablerades.

Hur har LTU utvecklats om ytterligare 50 år, tror du?

Nu är det ett globalt känt universitet inom sina specialområden. Om 50 år är det säkert väsentligt större eftersom forskning och utbildning alltid expanderar. Kul att Luleå fyller 400 år! Jag hade glädjen att vara med om 350-årsjubileet, när jag var 26 år gammal, sommaren 1971.

FAKTA: Några av jubileumsaktiviteterna under 2021

 • 5 juni: Jubileumsdag och invigning av Hermelinsparken
 • Juli: Nyrenoverade Stadsparken öppnar
 • 12 juli: Ceremoni i Gammelstads kyrkstad och i Stadsparken
 • 15-17 juli: Stadsfesten Putte i parken
 • 21 augusti: Flygets dag F21
 • 22 augusti: Antikrundan besöker Luleå

  Dessutom:
 • Svenska demokratin med kvinnlig rösträtt fyller 100 år och uppmärksammas
 • Historiska rundvandringar med din mobil i Luleå centrum, Gammelstads kyrkstad och Råneå
 • Ny bok om Luleås historia

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Mariana Vnuk, Elin Carlansson

Foto: LTU:s historiska arkiv, Kwok-Keung Cheng, Tomas Bergman, André de Loisted

Logotyp