"Roligast är hembesök och
att träffa alla människor"

Kärleken förde henne från Finland till Sverige och Luleå. Nu jobbar hon
som en av kommunens handläggare på biståndsenheten. Det bästa där är
alla möten för att kunna ge rätt stöd och hjälp, enligt Pauliina Kuikka, 31.

Pauliina Kuikka är biståndshandläggare. Hennes röst är även med i Machinae Supremacys senaste skiva.

Vad gör du på jobbet Pauliina?
– Jag hjälper äldre som har behov av olika typer av stödinsatser så som hemtjänst,
vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet. Det innebär en hel del hembesök
för att på plats kunna planera och bedöma vilken typ av stöd individen behöver.

Hur kommer de äldre i kontakt med dig?
– Ofta via anhöriga och att de hör av sig direkt till oss, men också via hälsocentralen
när någon legat på sjukhus, då planerar vi insatserna så att de har hjälp redan när de
kommer hem.

Varför blev du biståndshandläggare?
– I Tammerfors utbildade jag mig till socionom, en utbildning som är likvärdig
med den i Sverige. När jag först kom hit fick jag jobb som vikarie inom förskolan, sedan hörde jag att det var brist på socionomer i Luleå och sökte då till ett jobb i kommunen, och här har jag varit nu i mer än två år.

Du är ju också finsktalande, hur har det påverkat ditt jobb?
– Vi har många finsktalande äldre i kommunen så jag behöver prata finska
nästan varje vecka. Men det handlar inte bara om språket, utan om kulturen
och maten med mera. Vid ett tillfälle besökte jag en dement kvinna som också
kommer från Finland, jag spelade lite finsk musik och hon sken upp som en sol
och blev jätteglad.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Roligast är hembesök och att träffa alla människor, det är mest givande. Jag
tycker mycket om mina kollegor och vi har en superbra enhetschef som möjliggör att
allt fungerar.

Vad är det tuffaste med ditt jobb?
– En person kan behöva stöd men har inte insikt i sin situation, det kan ibland handla
om demenssjuka, då kan det behövas flera besök. Anhöriga kan ha tagit första kontakten, men den behövande måste själv vilja ha hjälp och godkänna insatserna. Ofta handlar det mest om att förklara hur det går till. Ensamhet är också jobbigt att möta, många har inte någon annan att prata med.

Hur vet jag när det är dags att kontakta en biståndshandläggare?
– Kontakta oss redan när du har funderingar om stöd eller hjälp. Det går alltid att
ringa och fråga om råd och det finns inga dumma frågor. Ibland kan vi också göra
informella besök, utan någon ansökan.

Pauliina Kuikka
Biståndshandläggare

 • Ålder: 31
 • Bor: Tuna
 • Intressen: Nördig på filmer, serier, böcker.
 • Bäst med Luleå: Har allt som finns i en storstad,
  dessutom fantastiska människor.
 • Kuriosa: Träffade min man när han turnerade
  med sitt metalband Machinae Supremacy, i
  Finland. Till sommaren ska vi gifta oss och på
  deras senaste skiva viskade jag några meningar
  som spelades in i badrummet i vår lägenhet.

Text: Bo Pettersson

Foto: Tomas Bergman

21 februari 2020

Logotyp