Kommunen erbjuder sina anställda vaccinering

Luleå kommun erbjuder anställda i förvaltningar och bolag som tillhör fas fyra vaccinering mot covid-19. Det enligt en överenskommelse med Region Norrbotten. Kommunen följer regionens prioriteringsordning vilket innebär att de som får boka tid nu är personer mellan 50 och 59 år, födda 1971 och tidigare.

Region Norrbotten har nu påbörjar den fjärde och sista fasen av vaccinering mot covid-19. Fas fyra omfattar personer som är mellan 18 och 59 år och som tidigare inte erbjudits vaccin. Vaccineringen delas in i tioårsintervaller enligt Region Norrbottens prioriteringsordning Länk till annan webbplats. och de äldsta går först. Det betyder att det är åldersgruppen 50-59 år som får boka tid nu.

– Det är positivt att vi som stor arbetsgivare kan hjälpa regionen med vaccineringen och på så sätt bidra till att smittspridningen minskar och att färre riskerar att bli allvarligt sjuka, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Kommunen kommer att erbjuda alla anställa som är mellan 18 och 59 år vaccin mot covid-19. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens och Region Norrbottens prioriteringsordning.

Överenskommelsen mellan Luleå kommun och Region Norrbotten gäller från den 17 maj och innebär att omkring 5 000 kommunanställda i förvaltningar och bolag erbjuds vaccinering. Vaccineringen sker åldersvis enligt Region Norrbottens prioriteringsordning, i räddningstjänstens tidigare lokaler, det vill säga den gamla brandstationen.

Luleå kommuns anställda har möjlighet att vaccinera sig under arbetstid och bokning av tider görs via kommunens intranät. Övriga medborgare bokar som vanligt via 1177.se. Länk till annan webbplats. Tillgången på vaccin styr antalet bokningsbara tider.

Ta chansen

Malin Lundqvist Ståhl, chef på Kommunhälsan, är en av dem som jobbar med planeringen inför vaccinationen av kommunens medarbetare:

Malin Lundqvist Ståhl, chef på Kommunhälsan

Malin Lundqvist Ståhl

– Det är en utmaning att organisera upp det här på ett bra sätt men vi är många som hjälps åt och som samordnare är jag stolt och tacksam över att så många anmält sitt intresse för att hjälpa till.

– Jag vill också uppmana alla medarbetare att verkligen ta den här chansen att vaccinera sig. Allt vaccin vi får har mycket hög skyddseffekt och ju fler som vaccinerar sig desto snabbare kan vi återgå till någorlunda normala förhållanden där vi kan träffas igen, men framför allt så räddar vi liv, säger Malin Lundqvist Ståhl.

Sedan tidigare har anställda inom vård och omsorg som varit en prioriterad grupp enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning vaccinerats. Överenskommelsen som nu tecknats mellan Luleå kommun och Region Norrbotten avser övriga anställda inom kommunens förvaltningar samt kommunala bolag.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterat 11 maj 2021

Logotyp