Arbetet med omvärldsrelationer och näringsklimatet ska stärkas

Luleå kommun vässar organisationen och bildar nu en ny avdelning som får uppdraget att samordna och stärka kommunens arbete med bland annat omvärldsrelationer och näringslivsklimatet. Det blir Josefine Wihlzon, nuvarande inköpschef som får uppdraget.

Josefine Wihlzon blir chef för kommunens nya avdelning Näringsliv och omvärld. – Samarbeten kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra mål, säger hon.

Som en del i den pågående omorganisationen har kommundirektör Anna Lindh Wikblad beslutat att en ny avdelning ska bildas, Näringsliv och omvärld.

– Luleå kommun behöver ta stora kliv för att möjliggöra den gröna omställningen i norr. Ett av de absolut mest prioriterade områdena är att förbättra näringslivsklimatet i kommunen samt att stärka omvärldsrelationerna. Vi behöver även öka takten i den externa finansieringen av kommande stora satsningar, säger Anna Lindh Wikblad.

Den nya avdelningen med Josefine Wihlzon i spetsen ska arbeta med att samordna kommunens internationella arbete, påverkansarbete, förbättra näringslivsklimatet samt samverkan med regionala tillväxtaktörer.

Goda samarbeten avgörande

Josefine Wihlzon som är utbildad civilekonom har arbetat som chef inom Luleå kommun i fem år, de tre senaste åren som inköpschef.

– Mitt arbete som inköpschef har till stor del inneburit att skapa kontakter och bygga relationer inom näringslivet och internt i kommunkoncernen, något som jag kommer att ha stor nytta av i kommande arbete, säger hon och fortsätter:

– Samarbeten kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra mål. Med såväl externa aktörer som med andra kommunala verksamheter och bolag, inte minst med Luleå Business Region.

Josefine Wihlzon börjar sin nya tjänst den 1 augusti. Tillförordnad inköpschef blir Daniel Granlund.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi / Monika Aunes

Foto: Karin Kemi

Logotyp