Byggandet på Kronan tar fart

Luleås nya stadsdel Kronan växer och nu har Umeåföretaget Lerstenen beviljats bygglov för att bygga ett flerbostadshus på Kronandalen med 99 lägenheter. Totalt är det nu åtta byggaktörer som är eller väntas komma i gång med byggande i Kronandalen.

Lerstenen ska bygga ett flerbostadshus på fyra och fem våningar i kvarteret Glidet i Kronandalen. Det handlar om 99 hyreslägenheter fördelat på ettor, tvåor och treor. Byggstart planeras till våren.

– Vår målsättning är att samtliga åtta byggaktörer i etapp ett och två ska vara igång med sina byggen under 2020. Tillsammans bygger de 943 lägenheter. Vi ser fram emot att se Kronandalen växa och fyllas med människor och liv, säger Sofia Lampa som är marknadsstrateg för Kronan.

Lägenheter i blandade boendeformer byggs och färdigställande av parker, kanalstråk, vägar och gång- och cykelvägar pågår.

I Kronandalen byggs det totalt 2 000 lägenheter i blandade boendeformer och färdigställande av parker, kanalstråk, vägar och gång- och cykelvägar pågår. När Kronanområdet är färdigbyggt kommer omkring 7 000 Luleåbor att bo på här, varav 5 000 i Kronandalen.

Byggprojekt som är eller ska igång:

  • Riksbyggen har lämnat in bygglov för kvarteret Vallan. 115 lägenheter från ettor till fyror ska byggas, preliminär byggstart 2020.
  • Bolite har påbörjat bygget av 159 hyresrätter.
  • Magnoliga har påbörjat bygget av 117 hyresrätter.
  • HSB planerar att starta försäljningen av bostadsrätter i kvarteret Kikaren under våren 2020.
  • SHH avser att bygga bostadsrätter med start under 2020.
  • BD Fastigheter bygger hyresrätter med start sent 2020.
  • Heimstaden bygger 80 hyresrätter, färdigt mars 2021.
  • Ett vård- och omsorgsboende med 144 vårdplatser byggs av Hemsö. Byggandet startade 2018 och beräknas vara klart vid årsskiftet 20/21.
  • Lerstenen bygger 99 hyreslägenheter, byggstart våren 2020.
konstverk

Konst, handel och nytt område

Just nu pågår även planeringen inför stadsdelscentrum. Det blir trygghetsboende, livsmedelsbutik, kommersiella lokaler samt bostäder. Under 2020 kommer kommunen att gå ut med markanvisningar i stadsdelscentrum.

Träffparken är färdig och där står nu två nya konstverk på plats - ”Älg i solnedgång” (bilden) och ”Forever young".

Förutom Kronan växer Luleå med ytterligare ett nytt bostadsområde. Dalbo, i anslutning till Hällbacken, är under uppbyggnad. Kanske även det är ett alternativ? Då är du välkommen att ställa dig i Luleå kommuns tomtkö för Dalbo, www.lulea.se/dalbolänk till annan webbplats


Text: Monika Aunes

Illustration och foto: Kronan

16 januari 2020

Logotyp