De föreslås få bygga på Dalbo

Nu är det klart vilka förslag kommunen vill gå vidare med när det gäller radhusbebyggelsen på Dalbo. Tjänstemannaberedningen har kommit fram till att två aktörer ska få bygga på var sin sida om Dalbovägen. De förslag som valts ut är från aktörerna Lundqvist tillsammans med SandellSandberg och Ekeblad.

Förslaget är att två aktörer ska få bygga på var sin sida om Dalbovägen.

Nivå och kvalitet men med lite omarbetning

Bedömningsgruppen gör bedömningen att det bland de inkomma förslagen finns tillräcklig nivå och kvalitet för att föreslå en aktör för markanvisning på såväl radhusområdet norr om Dalbovägen som området söder om vägen. Båda förslag behöver dock omarbetas i sin struktur för att vara aktuella. Kommunen kommer nu att inleda en dialog med respektive aktör för att utveckla förslagen och därefter lämnas ett förslag om markanvisning till kommunstyrelsen för politiskt beslut.

Norr om Dalbovägen

För området norr om Dalbovägen föreslår bedömningsgruppen att kommunen går vidare med förslaget från Lundqvist tillsammans med SandellSandberg. Bedömningsgruppen ser förslaget som väl utvecklingsbart och med ett starkt formspråk. Med en placering norr om Dalbovägen kan förslagets kvaliteter bäst komma till sin rätt och bidra mest till området.

Söder om Dalbovägen

För området söder om Dalbovägen föreslår bedömningsgruppen att kommunen går vidare med förslaget från Ekeblad. Förslagets fina kvaliteter och ambitioner i kombination med aktörens goda förmåga till genomförande gör att bedömningsgruppen anser att de bör erbjudas en markanvisning söder om Dalbovägen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg, Ida Lindberg

Bild: Therese Hedman

Logotyp