Detta kan bli framtida Hertsöskolan

En ny detaljplan ute för granskning, beviljat rivningslov och projekt för trivselskapande åtgärder – arbetet med nya Hertsöskolan fortsätter. Vårt Luleå visar här hur det kan komma att bli.

2021 upptäckte Luleå kommun att den befintliga Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas och därtill ett helt nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal. I planerna för skolan är det beräknat att man ska kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9.

Skissbild på hur Hertsöskolan kan se ut i framtiden.

Detta kan bli Hertsöskolan i framtiden.

Efter badhusets byggstart har arbetet med att få igång byggnationen av nya Hertsöskolan fortsatt. I skrivande stund ligger en omarbetad detaljplan ute för granskning till den 26:e september, som man hoppas ska vinna laga kraft i november alternativt december. Tillståndet till att riva den befintliga Hertsöskolan är klart och detsamma gäller placeringen av kök och matsal som kommer bli närliggande till Svedjeskolan.


Skissbild över området vart Hertsöskolan och tillhörande byggnader planeras vara.

Skiss och förslag på hur Hertsöskolan och tillhörande byggnader kan placeras.

 

Skapa trivsel och skolans eventuella utseende

Inför bygget av skolan har Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning varit ute tillsammans med Lulebo för ett projekt där man ser över möjligheterna till trivselskapande åtgärder under byggtiden för nya badhuset och nämnda Hertsöskolan. Vad åtgärderna blir och hur nya skolan ska se ut i framtiden är i nuläget oklart. Luleå kommun har tagit fram skissbilder och förslag tillsammans med MAF på hur det kanske blir och förhoppningen är att det inom kort ska fastställas.

Skissbild och förslag på nya sporthallen i Hertsön.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Adam Larsson Englund.

Illustration: MAF.

Logotyp