Haparandavägen stängs 6 maj

Nu till våren drar Luleås stora byggprojekt i gång. Två av de största projekten, Risslan och Östra Länken, kommer inom kort ge upphov till mer omfattande trafikstörningar än idag. Haparandavägen stängs delvis av för trafik från och med klockan 05.00 den 6 maj fram till och med oktober 2019.

Anledningen är att nya VA- ledningar ska ned i backen. Likaså byggs två nya rondeller på sträckan och dessutom kommer Luleå Energi och andra ledningsägare att använda byggtiden till att lägga ned nya kablar för el, fiber och högspänning.

Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Risslan är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs en ny station för räddningstjänsten och SOS Alarm samt en ny återvinningscentral.

Räkna med trafikstörningar från den 6 maj klockan 05.00 då Haparandavägen stängs för fordonstrafik. Vägen är avstängd till och med oktober 2019.

Samverkan kortar arbetstid på väg

Kommunen samverkar i olika projekt och med olika aktörer och har kunnat kortat arbetstiden längs de mest trafikerade lederna. Det innebär att arbetet med Östra Länken och den nya räddningstjänsten på Mjölkuddsberget genomförs samtidigt. Dessutom passar Luleå Energi och andra ledningsägare på att lägga ned utrustning under vägarna medan de är öppna. För att kunna genomföra alla dessa arbetet så smidigt och snabbt som möjligt stänger vi Haparandavägen för genomfart under perioden 6 maj till slutet av oktober.

Egentligen var det planerat att stänga av Haparandavägen redan i slutet av april, men av hänsyn till hockeyslutspelet så skjuts avstängningen fram ett par veckor.

Under byggtiden märks projekten med sin närvaro i de trafikstörningar vi orsakar. Men det vi lämnar efter oss är bättre trafiklösningar med två nya rondeller och ett nytt vatten- och avloppsystem som ska fungera i minst 100 år framöver. 

Det pågående arbetet över Bodenvägen görs klart innan Haparandavägen stängs av. Det skjuts fram några veckor för att inte orsaka mer trafikstörningar i området kring COOP Arena om Luleå Hockey skulle klara sig ända fram till final i SHL.

Tips på färdvägar – bil

Vill du färdas mellan Handelsområdena på Skutviken och Notviksstan kan du köra längs med Banvägen och Midgårdsvägen. Passagen i korsningen över Haparandavägen är öppen. Räkna dock med att det kan bli köer då vi arbetar med att anlägga en rondell i korsningen. Notera även att vägen mellan Banvägen/Midgårdsvägen och Mjölkuddsrondellen är avstängd. 

Köra från E4:an och ytterområdena till/från centrum

Vill du ta dig mellan centrum och ytterområdena Porsön, Björkskatan samt norrbyarna rekommenderar vi dig att välja Bensbyvägen. Kommer du från E4:an norrifrån bör du välja infart Bodenvägen. Om du ändå väljer att ta avfart Porsön från E4:an ska du för att komma söderut – mot Notvikens handelsområde och Storheden – svänga av vid Universitetsvägen eller senast Björkskataleden. Följ orange vägledning. Observera att det är förbjuden vänstersväng ut mot Björkskataleden från Banvägen vid OKQ8 Notviken.

Biltrafikanterna får delvis välja andra vägar mellan centrum och Porsön, Björkskatan och norrbyarna.

Förändringar i busstrafiken från och med 15 april

De flesta bussar kan passera längs Haparandavägen. Dock innebär det att LLT:s linje 6, 14 och 404 åker längs Midgårdsvägen i stället för Bodenvägen.

Tidtabellen för Linje 12 påverkas med förlängd körtid då den gör en loop runt arbetsplatsen.

Länk för mer information: www.llt.lulea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Luleå lokaltrafik

Vägavstängningarna orsakar en del förändringar i busstidtabellerna.

LÄNSTRAFIKEN – ändringen gäller från och med 6 maj

Berörda linjer: 10, 14, 20, 28, 31, 55, 97, 100, 221 och 225.

Turerna via Luleå Tekniska Universitet angör inte hållplats Munkeberg, på dessa turer hänvisas resenärer till hållplatserna Midgårdsvägen, Kräftgatan och Ostrongatan. Övriga turer som inte angör Universitetet trafikerar hållplats Munkeberg som vanligt. Hållplats Ålgatan angörs inte av Länstrafikens bussar.

Länk för mer information: www.ltnbd.selänk till annan webbplats - Länstrafiken Norrbotten.

Tips på färdvägar – gång och cykel


Gröna linjer är rekommenderade gång- och cykelvägar. Röd linje är avstängd gång- och cykelväg. Orange markering är ej rekommenderade färdvägar.

FAKTA: Avstängning Haparandavägen

  • Vägen mellan Mjölkuddsrondellen och Porsörondellen stängs för trafik 6 maj klockan 05.00
  • Vägen hålls stängd till och med oktober 2019
  • Endast bussar och räddningstjänst får passera längs vägen
  • Förbjuden vänstersväng vid OKQ8 - Banvägen ut mot Björkskataleden (vid Rostbollen)
  • www.lulea.se/ostralankenlänk till annan webbplats
  • www.lulea.se/risslanlänk till annan webbplats

Text, bild och kartor: Eva Sundgren

02 april 2019

Logotyp