Ljus i mörkret längs Porsö Strand – belysningen på plats tidigare än väntat

Nu lyser ljuset över gång- och cykelvägen längs Porsö Strand. Det är nästan ett år före den planerade tändningen av lamporna.

– Det känns så kul att vi hann göra klart med belysningen inför mörka vintern, säger projektledaren Emma Sailamaa på Luleå kommun.

Prognosen för projekt Porsö Strand var att resa stolpar och belysningsarmaturer först nästa år på grund av befarade svårigheter med leveranser av material. Men det är flera positiva händelser som bidragit till att jobbet gick snabbare än väntat.

Nu lyser den nya belysningen över gång- och cykelvägen längs Porsö Strand. Och det är nästan ett år före tidplanen vilket gläder projektgruppen som arbetar med upprustningen i området.

Framgångsfaktorer

Projektledaren Emma radar upp det som hjälpt projektet framåt.

+ Bra väderförhållanden, mild och snöfri lång höst.

+ Entreprenörens tidiga inköp som visade sig vara ett smart drag. Vi visste ju om problem med varuleveranser av armaturer på grund av världsläget, men vi hann uppenbart få igenom beställningen innan det blev begränsningar i lagren.

+ Entreprenören Vägsäk AB prioritering av att färdigställa jobbet.

+ Och sist men inte minst, vår gemensamma ambition att skynda på jobbet inför den långa mörka vintern

Halkbekämpning men ingen snöröjning av vägen

Så nu kommer det att bli trevligare och tryggare att ta sig fram längs gång- och cykelvägen längs Porsö Strand. Åtminstone vad gäller belysningen. Själva vägen blir inte klar förrän barmarksäsongen 2023 men hålls öppen för användning.

– Vi halkbekämpar vägen, men det kommer inte att snöröjas i år, säger Emma Sailamaa.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Illustration: Tyréns

Logotyp