LKAB väljer Luleå för ny industrisatsning

LKAB meddelade idag vid en pressträff att företaget väljer Luleå som etableringsort för sin nya industrisatsning. Investeringen beräknas uppgå till omkring tio miljarder kronor och kan ge mer än 500 nya jobb till Luleå. Luleås kommunalråd var mycket nöjd över beskedet.

– En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen. Det här är viktigt för näringslivet i Luleå och kommer även att ge arbetstillfällen under byggtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

På dagens pressträff deltog LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström, Luleås kommunalråd Carina Sammeli samt Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

På dagens pressträff deltog LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström, Luleås kommunalråd Carina Sammeli samt Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

I mars godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal mellan Luleå kommun och LKAB. Avtalet innebär att LKAB får köpa cirka 120 hektar mark på Svartön för sin etablering.

– LKAB är viktigt för Luleå, och Luleå är viktigt för LKAB. Vi har en mer än 100-årig historia i staden och tätt samarbete med till exempel SSAB och Luleå tekniska universitet. Och vi har redan idag mer än 220 anställda och huvudkontor, FoU och utskeppningshamn samt lager och produktion av insatsmedel i Luleå, säger Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Verksamheten ska vara i drift 2027. Det handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin.

Luleås fördelar

LKAB motiverar valet av etableringsort med att Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad och synergier med bolagets befintliga verksamheter.

– Vi har jobbat hårt i hela kommunkoncernen för att skapa förutsättningar för etableringen och det känns fantastiskt bra att det nu har gett resultat. LKAB:s satsning stämmer väl överens med vår ambition för området som är en del av Luleå industripark och platsen för framtidens industri, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Det har varit ett enormt spännande och utvecklande arbete. Genom etablerade samarbeten arbetar vi ständigt för bättre förutsättningar, till exempel effektiva tillståndsprocesser. Nu fortsätter resan, säger Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region.

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, ser fram emot det fortsatta samarbetet:

– Vi har ett bra samarbete med Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län som båda agerar för att skapa förutsättningar för den gröna omställningen och nya industrialiseringar. Det handlar om attraktivitet, tillståndsfrågor och infrastruktur till exempel, och det är ett arbete som bara har börjat och behöver accelerera.

Den fortsatta processen

Kommunen jobbar nu med att ta fram en detaljplan för området i dialog med LKAB. Den 6 maj startar LKAB samrådsprocessen då närboende och andra berörda intressenter har möjlighet att lämna synpunkter via en digital samrådsportal, www.lkab.com/samrad Länk till annan webbplats.. Den 18 och 19 maj kommer öppna samrådsmöten att hållas i Luleå.

Så här kan LKAB:s nya industripark på Svartön se ut (konceptbild).

Så här kan LKAB:s nya industripark på Svartön se ut (konceptbild).

Konceptbild LKAB. Foto: Fredrik Alm. Illustration: STARK ARKITEKTER

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes/Susanne Lundblom

Illustrationer: Stark Arkitekter

Foto: Burban Studios AB

Logotyp