Luleå blir pilot för vätgaslagring

I Svartöberget i Luleå, i anslutning till Hybrits testanläggning, ska ett bergrumslager byggas för lagring av fossilfri vätgas i pilotskala. Det meddelade Hybrit i ett pressmeddelande tidigare i veckan. 100 kubikmeter ska lagras på 30 meters djup mellan 2022 och fram till 2024. Investeringskostnaden beräknas till drygt 250 miljoner kronor.

I närheten av Hybrits pilotanläggning, i Svartöberget, ska Hybrit bygga ett vätgaslager i pilotskala.

Hybrit som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall, startar bygget av ett vätgaslager i Svartöberget för att utveckla tekniken för lagring. Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

I ett pressmeddelande meddelar bolaget att vätgaslager bedöms spela en viktig roll för framtida effekt- och energibalansering och storskalig vätgasproduktion. Lagret beräknas att vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024.

Vätgas ska lagras i berg

Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Att bygga lagret under mark ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. Tekniken som används är anpassad för skandinaviska berggrundsförhållanden och ska nu utvecklas för att hantera lagring av vätgas. Lagret byggs enligt de höga säkerhetskrav som gäller och kontrolleras av ansvariga myndigheter.

– Det är mycket glädjande att Hybrit fortsätter att leda utvecklingen av effektiv produktion av fossilfritt stål när vi nu också bygger ett pilotlager för storskalig fossilfri vätgas i Luleå. Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

– Genom att utveckla en metod för vätgaslagring och säkra tillgång till fossilfri el skapar vi en värdekedja hela vägen ut till kunderna där allt är fossilfritt – från gruva till el och till det färdiga stålet. Detta är unikt, säger Martin Pei, SSAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Ny kunskap växer fram i Luleå

Kommunalråd Carina Sammeli är positiv till att Hybrit förlägger pilotanläggningen till Luleå och menar att Luleå är väl lämpat för att forska fram ny utveckling inom stål- och energiområdet.

– Nu bygger vi en kunskap i Luleå som Hybrit kommer att ha fortsatt användning för i framtiden. Jag hoppas att det här bara är början på en sådan utveckling, säger Carina Sammeli.

FAKTA

  • HYBRIT är en förkortning för ”HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology”
  • HYBRIT-initiativet startades av ägarbolagen LKAB, SSAB och Vattenfall våren 2016
  • Hybrit arbetar med att utveckla tekniken med fossilfri ståltillverkning i olika pilotanläggningar, bland annat i Luleå

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Hybrit, Monika Aunes

Foto: Viveka Österman

Logotyp