Luleåborna positiva till samhällsomställningen

Fyra av fem Luleåbor tycker att industrins omställning är positiv för Luleå. Det visar en undersökning som Novus har gjort bland 450 Luleåbor i åldrarna 18 till 79 år. Nästan alla tillfrågade känner till den pågående samhällsomställningen och 77 procent säger att de är positivt inställda.

Industrins gröna omställning i norr innebär stora investeringar och med det förändringar som kommer att påverka många Luleåbor och deras närmiljö i framtiden. För att ta reda på Luleåbornas inställning till samhällsomställningen gjorde Novus en undersökning på uppdrag av Luleå kommun.

Mätningen genomfördes under en vecka i början av februari och riktade sig till boende i såväl stad som landsbygd. 450 personer i åldrarna 18 till 79 år intervjuades.

Undersökningen som Novus har gjort på uppdrag av Luleå kommun visar att fyra av fem, eller 84 procent av Luleåborna, tycker att omställningen är positiv för Luleå.

Vad tycker då Luleåborna om samhällsomställningen?

  • Nästan alla (96%) har minst hört talas om planerna. 58 procent känner till samhällsomställningen mycket eller ganska väl, och 85 procent känner till planerna minst lite.

  • Bland de som minst har hört talas om samhällsomställningen anser drygt fyra av fem (84%) att omställningen är positiv för Luleå.

  • Majoriteten (93%) har minst hört talas om Luleå industripark. 38 procent känner till industriområdet mycket eller ganska väl, och 76 procent känner till det minst lite.

  • Bland de som minst har hört talas om samhällsomställningen är tre av fyra (77%) positiva till planerna. Fem procent är negativa.

  • Bland de som minst har hört talas om samhällsomställningen har nära fyra av tio (37%) förtroende för att kommunen kan ta ansvar i omställningen. Samtidigt har 27 procent lågt förtroende.

 

Kommunen viktig del i omställningspusslet

Att industrins gröna omställning händer här och nu skapar goda förutsättningar för Framtidens Luleå. Kommunen har sedan tidigare bestämt att Luleå till år 2040 ska ha 100 000 invånare, 5 000 nya jobb och 0 klimatpåverkan.

Till kommunens uppdrag hör att leverera välfärd och bygga samhälle – att skapa ett attraktivt Luleå där människor vill leva och bo. I och med industrins omställning ökar nu behoven i allt snabbare takt.

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör

– För Luleå innebär den gröna industriomställningen fortfarande att vi ska göra det vi har tänkt göra – men i en helt annan skala och på mycket kortare tid, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Vi behöver tänka nytt, jobba smart och tillsammans för att utveckla Luleå. Vi behöver locka kompetens, bygga fler bostäder, utveckla infrastrukturen, förbättra företagsklimatet, vara en trygg kommun och vi behöver minska vår påverkan på klimatet. Inte minst kulturens betydelse är central för ett levande samhälle. Kultur ger mening till människors liv och är en viktig faktor för att attrahera nya målgrupper.

– Vi får nu en unik möjlighet att utveckla Luleå för kommande generationer. Ett hållbart och levande Luleå som erbjuder spännande karriärmöjligheter och innovativ utveckling. Vi vill inte missa den här chansen, säger Anna Lindh Wikblad.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Grafik: Vinter och Joakim Höggren

Logotyp