Luleå först i Sverige med solcellsbussar

Luleå Lokaltrafik är först i Sverige med att införa solceller på bussar i stadstrafik. Sex av LLT:s dieselbussar har utrustats med solceller, det som ett led i satsningen på att utvärdera ny teknik och minska koldioxidutsläppen. LLT:s vd Jonas Vinblad von Walter: – LLT:s mål är att skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt.

Sex av LLT:s dielselbussar har utrustats med solceller och rullar nu på Luleås gator. Luleå är därmed först i landet med att införa solceller på bussar i stadstrafiken. Satsningen ingår i ett pilotprojekt där syftet är att utvärdera hur effektiv solcellslösningen är i vårt klimat.

I ett framtida scenario kan solceller vara ett alternativ för att öka räckvidden på framtida elbussar.

– LLT:s mål är att skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt. Det här projektet är en del i vår satsning att utvärdera ny teknik och minska CO2 utsläppen. År 2030 ska LLT:s trafik vara helt fossilfri. Detta är en del av vårt arbete för att nå målet, säger Jonas Vinblad von Walter, vd LLT.

– Luleå Energi har bidragit med kunskap och erfarenhet av solenergi i vårt nordliga klimat. Solenergi är en del av framtidens energisystem och det blir spännande att ta del av och utvärdera effektiviteten på den här varianten av solcellsapplikationer, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Införandet av solceller bygger på ett samarbete mellan bussleverantören Scania och teknikleverantören Sono Motors. Luleå Energi har bidragit med data och simuleringar kring solenergi i nordligt klimat.

Läs mer om hela projektet på llt.se Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Lokaltrafik

Bild: Daniel Holmgren

Logotyp