Luleå Hamn växer snabbare än väntat

Årets välbesökta Logistikdag Norr hade temat “Hållbar infrastruktur” och lyfte fram norra Sveriges infrastruktur i ett globalt perspektiv. Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen berättade om hur Luleå Hamn kommer att expandera de närmaste åren. Hamnen hanterar idag drygt 8 miljoner ton per år, men till 2030 räknar man nu med att hamna kring 25 miljoner ton - en betydligt större ökning än den man såg framför sig i början av året.

– Tillväxten i regionen har skapat en perfekt storm för oss. LKAB, Hybrit och H2 Green Steel tillsammans med kommande etableringar på Svartön och Hertsöfältet bidrar alla till att behovet av våra tjänster ökar. Vi kommer bygga fler kajer och nya allvädersterminaler för att möta behovet, det kommer att bli som en helt ny hamn, säger Henrik Vuorinen.

Samtidigt som hamnen växer satsar man på att bli helt fossilfria till 2030, bland annat genom ett projekt som handlar om att ta fram fossilfritt bränsle för fartyg med hjälp av vätgas.

Luleå Hamn expanderar och växer snabbare än väntat: "Det kommer att bli som en helt ny hamn", säger Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Bland talarna fanns Anders Åkesson (C), Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige AB och Erik Bohman från H2 Green Steel.

Flera av diskussionerna handlade om den snabba tillväxten i norra Sverige och hur olika aktörer kan samarbeta för att lära av varandra till exempel i hanteringen av tillståndsprocesser. Även frågan om bostadsbrist och kompetensförsörjning lyftes, särskilt hur regionen kan locka fler kvinnor att flytta norrut då det i nuläget är fler män som kan tänka sig det.

– Dagen visade verkligen att Logistikdag Norr är en viktig arena för att diskutera infrastruktur ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Dagens talare lyfte fram att framtiden är nu samt att vi genom dialog och samverkan snabbare kan få på plats hållbar infrastruktur för våra gröna investeringar, säger Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare.

Deltagare på Logistikdag Norr i Kulturens hus

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, pratade under rubriken "Ge oss tillstånd att bygga Sverige hållbart!"

FAKTA

  • Logistikdag Norr Länk till annan webbplats. arrangerades för nionde året i rad. Årets tema var Hållbar Infrastruktur - att ställa framtidens transportsystem i relation till de miljardinvesteringar som sker i norra Sverige.
  • Luleå Hamn beräknar att öka sin kapacitet från ca 8 miljoner ton per år till närmare 25 miljoner ton år 2030.
  • De stora företagens investeringar i Norrbotten beräknas generera arbetstillfällen för ca 25 000 personer.
  • Näringslivet planerar att investera mer än 1000 miljarder norr om Gävle fram till 2040.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Foto: Jacob Nilsson, Brightnest och Lulebild

Logotyp