Luleå kommun och besöksnäringen i dialog om bättre samverkan

Under ett inledande möte mellan kommunens avdelning miljö och bygg och besöksnäringen var det högt i tak och många intressanta frågor och synpunkter lyftes. Målet är att inleda en permanent dialog för att kunna förbättra och förenkla för företagen.

– Vårt mål är att ha god service och bemötande mot kunden där tillgänglighet för rådgivning, stöd och vägledning är viktiga värden. Det ska vara lätt att göra rätt och för att nå dit behöver vi arbeta tillsammans, säger Patrik Wallgren, avdelningschef för avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.

Deltagare från vänster till höger: Anton Edelsvärd (Allstar), Patrik Wallgren (avdelningschef miljö och bygg), Martin Clarstedt (Tillväxt och tillsyn), Markus Svensson (Tillväxt och tillsyn), Petter Nyberg (Restaurang CG), Sara Sidén (Visita), Hans Andersson (Svenskt Näringsliv), Tina Magito (Luleå Näringsliv), Erika Falk (Region Norrbotten), Annika Vesterlund Rönnebro (Tf Bygglovschef), Fredrik Sidevärn (Bistro Norrland), Gunilla Andersson (miljöchef) och Monica Leijon (Region Norrbotten)

Strategi och målbild

Swedish Lapand och Region Norrbotten deltog på mötet och informerade om den besöksnäringsstrategi som inom kort ska beslutas för länet. Den sätter paraplyet för utvecklingen av besöksnäringen till 2030 och visar bredden av allt som behöver hänga ihop för ett besöksmål i världsklass där Luleå är navet in i länet och det som kan besökas.

Dialog ska leda till förenklad handläggning och tillsyn

Genom dialog med besöksnäringen hoppas man på miljö och bygg få input från kunderna om vad de upplever som svårt, för att kunna göra det lätt att göra rätt. Målet är att få ökad förståelse för varandra och försöka underlätta processerna där det går.

Det är också viktigt att vara tillgängliga och flexibla för att hjälpa företagen att göra rätt. Skrivet material ska vara enkelt att ta till sig och där språket inte räcker till ska det finnas möjlighet att få personlig stöttning.

– Det är tydligt att när man för dialog mellan olika parter som har med varandra att göra så bygger det starkare strukturer, som gynnar alla, säger Patrik Wallgren.

En utökad samordning för besöksnäringen önskas

I dialogen framkom önskemål om en utökad samordning för besöksnäringen i Luleå. Idag upplevs det som att kommunen arbetar med frågan på många olika ställen som har olika funktioner och roller. Den samordnande rösten upplever man saknas till viss del. En önskan som framkom var att en samordnares roll behöver vara proaktiv, samla berörda aktörer och ge en samlad bild om vart vi är på väg och vad vi behöver göra gemensamt för en utvecklad besöksnäring i vår kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp