Luleå når inte befolkningsmålet

Luleås befolkning växer, men takten är lägre än önskat. Prognosen visar på knappt 300 fler Luleåbor under 2019, en bra bit från kommunfullmäktiges befolkningsmål på 850 personer. Den främsta orsaken är att inflyttningen har minskat.

Under 2016 och 2017 växte Luleå med ungefär 700 personer per år. Ifjol halverades befolkningstillväxten och i år minskar den ytterligare.

– Vi har haft en mycket ambitiös tillväxtpolitik och höga förväntningar på befolkningsökning. Målet om att Luleå skulle öka med 850 personer under 2019 kommer inte att klaras. Även om siffran justerades ner till 600 personer i budgeten innebär den svaga befolkningsökningen att vi inte får de intäkter vi trodde, säger kommunalråd Lenita Ericson.

I år passerade Luleå 78 000 invånare, men befolkningstillväxten har tappat fart.
Bild från 77 000-firandet i Stadsparken.

Varje ny Luleåbo ger ungefär 50 000 kronor i ökade statsbidrag till kommunkassan.

– Ett tapp på 300 personer motsvarar 15 miljoner kronor i minskade intäkter. Det är därför viktigt att kommunens effektiviseringsarbete fortsätter, säger Lenita Ericson.

Minskad inflyttning

Från januari i år och fram till början av december har Luleå vuxit med 270 personer. Både födelsenettot och flyttnettot är positivt, det vill säga det föds fler än det dör och det flyttar in fler än det flyttar ut. Jämför man med samma tidpunkt under förra året är dock årets flyttnetto sämre.

Det beror i huvudsak på att inflyttningen har minskat. Ungefär 240 personer färre har flyttat till Luleå i år jämfört med förra året. Däremot är siffrorna för utflyttningen något bättre, även om Luleå fortfarande tappar till andra städer utanför Norrbotten.

– Luleå har i år passerat 78 000 invånare och växer fortfarande, men inte i samma takt som tidigare. Vi behöver fortsätta vara en välkomnande kommun. Det är också viktigt att vi fortsätter att både bygga bostäder och bereda plats för nya arbetsplatsområden, säger Lenita Ericson.

Diagram som visar befolkningsökningen i Luleå mellan åren 2010-2019.

Befolkningsökningen i Luleå mellan åren 2010-2019. Siffrorna för 2019 är en prognos.

FAKTA

  • Den 31 december 2018 var befolkningen i Luleå kommun 77 832 personer.
  • I början av december 2019 var befolkningen 78 102 personer.
  • Befolkningsökningen har varierat mellan 228 till 700 personer mellan åren 2010-2018. Prognosen för 2019 är en ökning med knappt 300 personer.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Frank Rizo

17 december 2019

Logotyp