Luleås kommunalråd Carina Sammeli: ”Vi kan bidra till att rädda världen, på riktigt”

Luleå ska bidra till att rädda världen med en världsledande industriell grön omställning. Satsningarna på nya fossilfria industrier i Luleå och regionen får en dramatisk effekt på de nationella klimatmålen. I dag höll Luleå kommun en pressträff i samband med att den nya informationslokalen i Smedjan invigdes.

– Klarar vi via den här omställningen att eliminera nära 80 miljoner ton koldioxid per år har det en väldigt stor betydelse för Sverige, Europa, ja, hela världen, konstaterar Carina Sammeli, (S) kommunalråd i Luleå.

SSAB:s, H2GS och LKAB:s nya satsningar på att producera fossilfritt stål är världsledande i en global kapplöpning för att eliminera koldioxidutsläppen. Nya produktionsprocesser, ny teknik och förnyelsebar energi är nycklarna.

Carina Sammeli:
– Vi har unika förutsättningar just här i norra Sverige att lyckas – så vi måste ta vårt ansvar och göra detta här och nu. Vi har den förnyelsebara energin, vi har det tekniska kunnandet och vi har de unika råvarorna. Vi kan bidra till att rädda världen, på riktigt.

Här annonseras programmet för kommunens informationslokal i Smedjan! Länk till annan webbplats.

Fem personer på rad, i lokalen i Smedjan.

Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, Anders Dahl, vd, Luleå Hamn, Carina Sammeli (S) kommunalråd i Luleå, Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark och Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, på plats i kommunens lokal i Smedjan.

Luleås hamn blir Sveriges näst största

En del av satsningen är Luleå Industripark som består av det redan etablerade industriområdet på Svartön och en ny del på Hertsöfältet som ansluts av en bro. Här pågår ett febrilt arbete för att dels etablera en ny djuphamn med en helt ny kapacitet att ta emot stora fraktfartyg, från 55 000 ton till 160 000 ton. Dessutom ska de nya industriernas behov av nya anläggningar tillgodoses med allväderterminaler och tempererade lagerlokaler, så kallade Coils-hotell.

Anders Dahl, vd, Luleå Hamn:
– Fullt utbyggt ökar vi kapaciteten för godsvolymen fyra gånger och blir faktiskt Sveriges näst största hamn efter Göteborgs Hamn. Första steget är muddringen av farleden till 15 meters djup som startar 2024, den så kallade Malmporten.

En möjlighet att utveckla Luleå för kommande generationer

På Luleå Industripark planeras det just nu för LKAB:s nya satsning LKAB ReeMAP som ska utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. SSAB planerar ett nytt fossilfritt stålverk. Dessutom ett flertal nyetableringar som till exempel Talga som ska tillverka batteri-anoder och Grupo Fertiberia som satsar på att bygga en stor konstgödselfabrik. Sammantaget handlar det om satsningar på cirka 70 miljarder.

Satsningen ska etablera 1 500–2 000 nya jobb direkt i industrin och kringeffekterna prognosticeras bidra med ännu fler arbetstillfällen.

– Vi får nu en unik möjlighet att utveckla Luleå för kommande generationer. Ett Luleå med helt nya möjligheter till spännande karriärer och innovativ utveckling. Vi vill inte missa den här chansen, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, som leder arbetet med samhällsomställningen, där arbetet med de nya industriernas behov bara är en del. Här handlar det även om nya bostäder, vägar och tillhörande service.

Bara på Hertsön planeras det just nu för ny skola, ny sporthall, nytt badhus, nytt bostadsområde med cirka 2 000 bostäder och ett nytt industriområde som en del av Luleå Industripark.

Flera personer klipper av ett band inne i Smedjan.

Bandet klipps och lokalen för dialog om samhällsomställningen i Smedjan invigs.

"Vi är världsledande"

Robert Eriksson som är projektchef för Luleå Industripark menar att Luleå och länet ska vara stolta över det som sker just här just nu:

– Vi ligger faktiskt i frontlinjen i den gröna omställningen, vi är världsledande. Hundratals miljarder satsas i en grön industriell revolution här i Norrbotten och Västerbotten. Luleå Industripark är navet för de enorma satsningar som sker nu här i norr, hamnen är logistiknavet och det industriella kluster som nu växer fram i nära samverkan med Luleå tekniska universitet skapar ett ”silicon valley” för grön teknik och fossilfri industri. Det ska vi vara stolta över.

Kommunalråd Carina Sammeli:
– Tack vare de nya jobben och de nya kommunmedborgarna som flyttar hit så får vi mer skatteintäkter, alltså en bättre kommunal ekonomi. Så utvecklingen kommer att komma alla till del.

"Slutmålet är värt resan dit"

Sammeli flaggar för att den expansiva resan inte kommer att vara utan utmaningar:
– Lite måste vi som bor här mentalt hänga upp skylten ”Ursäkta röran – Luleå bygger om”. För givetvis kommer allt byggande att upplevas stökigt under perioder. Det blir mer godstrafik, fler störningar i trafik både till havs och på land. Nya industrier medför kanske mer buller och byggen av kraftledningar, vägar och pipelines ska ta ny mark i anspråk. Och några av oss kommer kanske bli berörda av väldigt konkreta förändringar som kan upplevas som tråkiga, så är det. Vi kommer att göra det vi kan för att minimera stöket, men som vi ser det är slutmålet ändå värt resan dit.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå kommun

Logotyp