Miljardinvesteringarna på schemat när näringslivet intog gymnasiebyn

Fullsatt aula av tredjeklassare i gymnasiebyn och på scenen H2GreenSteel, LKAB, Skanska, SSAB och många fler näringslivsrepresentanter.

Budskapet: de industriella miljardinvesteringarna skapar makalösa karriärmöjligheter här på hemmaplan – missa inte det! Något som fick fler elever att se sin framtid här i Luleå.

En stor aula full av elever.

Efter lunchföreläsningen med näringslivet var det en betydligt högre andel av sistaårseleverna på gymnasiet som kunde tänka sig att stanna i Luleå efter studenten.

Luleå Business Region i samarbete med näringslivets representanter och gymnasieskolan i Luleå iscensatte den 27 september en lunchföreläsning med det samlade näringslivet för att berätta om de industriella investeringarna som sker nu i regionen.

En första informationsträff av flera där gymnasieeleverna ska få möta näringslivet för att få en bättre förståelse för vad som sker och hur det skapar helt nya förutsättningar för spännande karriärer på hemmaplan. För att kolla av rummet ställdes inledningsvis frågan via en app vad eleverna ska göra efter studenten, 27 procent angav att de skulle flytta för att jobba eller plugga på annan ort. Önskelistan på yrkesgrupper från företagen från scenen blev snabbt lång.

Möjlighet att vara med och rädda jorden

Sandra Söderberg, HR-chef, SSAB:
– Grattis till er som kommer ut till den här världen, för ni har otroliga möjligheter att komma ut och jobba på våra bolag och göra en spännande resa med oss.
– Vi kommer bygga upp det nya stålverket i Luleå parallellt med att det gamla fortsätter vara i drift. Och jobben hos oss är inte skitiga och tuffa, som bilden kanske varit historiskt.

H2GreenSteels Othilia Wimyr bekräftade bilden:
– Vi vill förändra tunga industrier från grunden. Vi kommer att ha en digitaliserad och modern industri. Vi kommer att sysselsätta 1500 anställda och producera 5 miljoner ton per år, vilket är mer än den mängd stål vi producerar i Sverige i dag.
– Vill ni också vara med och rädda jorden, men bra, för här finns verkligen möjligheterna här uppe i norr.

LKAB:s ReeMAP lyftes också fram, satsningen på tio miljarder för att bygga en ny industripark för att utvinna sällsynta jordartsmetaller, gips till byggindustrin och fosfor till mineralgödsel. Allt för att ta tillvara avfall från gruvverksamheten i malmfälten och förädla det materialet.

Malin Öhrlund, Öhrlunds Åkeri:
– Vi är en del av alla de här företagen, vi ser till att alla får det de behöver för att bygga upp sina verksamheter. Vi transporterar allt. Vi är blodomloppet.
– Det finns goda möjligheter att utbilda sig till chaufför om du känner att transport skulle kunna vara din framtid. Men även verkstadstekniker eller de som planerar transporter, det finns fler yrken i vår bransch.

Hundratals fler behövs inom IT

IT-branschen representerades av Cecilia Fogman från SAAB Surveillance som berättade om behovet av nya medarbetare de kommande åren, att behovet räknas i hundratal inom IT enbart i Luleå.

Petter Nyberg, CG:s och Visita Norrland:
– Besöksnäringen är väldigt viktig, den gör en stor samhällsnytta. Det skapas många nya jobb, en av tre som jobbar i vår bransch är 26 år och fler än fyra av tio är utrikesfödda. Så besöksnäringen gör ett viktigt jobb för att integrera unga och utlandsfödda.

Avslutningsvis fick eleverna samma fråga igen om vad de ska göra efter studenten, då var det 16 procent som valde att flytta någon annanstans för att studera eller jobba. Klart färre, med andra ord.


En presentation på scen, staplar och diagram på storbildsskärm.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Ronny Olovsson

Logotyp