Nu startar dialogen om Porsöns framtid

Är du Porsöbo med huvudet fullt av idéer om hur Porsön borde vara i framtiden? Från idag och två veckor framåt bjuder politikerna i Luleå in till digital medborgardialog.
– Vi vill veta vad Porsöborna själva har för behov och idéer och vad vi kan göra för att nå dit, säger kommunalråd Fredrik Hansson som är en av politikerna som deltar i dialogen.

Luleås politiker vill veta vad du som bor och lever på Porsön har för tankar och idéer om Porsöns utveckling. Den 9-22 december pågår en medborgardialog om just detta.

Medborgardialogen pågår den 9-22 december och handlar om jämlikhet, delaktighet, trivsel, stolthet och företagsetableringar. Resultatet kommer att användas som ett underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen för Porsön.

Boka en politiker

På grund av den rådande pandemin sker dialogen digitalt. Bland annat via en karta där man kan markera platser man tycker om och platser som bör utvecklas. Det kommer även att vara möjligt att dela med sig av sina idéer och förslag via ett forumulär.

Vill du prata direkt med en politiker om jämlikhet, delaktighet, trivsel, stolthet och företagsetableringar, kan du boka in ett digitalt möte. Politikerna som deltar är Malin Svedjeholm (MP), Carola Lidén (C), Fredrik Hansson (S), Bertil Bartholdson (V) och Anja Johansson (S). Samtliga är ledamöter i kommunstyrelsen som är den nämnd som ansvarar för dialogen.

– Förhoppningen är att Porsöborna tar tillfället i akt och delar med sig av sina tankar kring Porsöns utveckling och framtid, säger Fredrik Hansson.

Karta, formulär och tider att boka en politiker - allt finns samlat på www.lulea.se/dialogporsonlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

07 december 2020

Uppdaterat: 09 december 2020

Logotyp