Stefan Löfven: Världen tittar på Sverige, Luleå och Boden

Statsminister Stefan Löfven prioriterade Luleå Hamn under sitt besök i Luleå. Omställningen till det fossilfria samhället stod i fokus, där Luleå och Boden kommer att vara navet i. Bakgrunden till besöket i hamnen är bland annat regeringens miljardsatsning på projektet Malmporten som skapar förutsättningar för att öka Luleå Hamns godskapacitet med 300 procent till år 2030.

Efter sitt besök i Skellefteå där Northvolt bygger en batterifabrik och Boden där H2 Green Steel ska bygga ett fossilfritt stålverk anlände alltså statsministern till Luleå Hamn där kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) välkomnade Stefan Löfven till en snabbresa genom den ”stora omställningen”.

– Luleå blir centrum i den gröna omställningen, tack vare resurser, hamnen och tillgång till grön el. Vi som kommun står mitt i och bidrar till att omställningen går ännu snabbare, sa Carina Sammeli.

Kommunalrådet Carina Sammeli (S) och hamnchefen Henrik Vuorinen välkomnade statsministern Stefan Löfven (S) till Luleå Hamn idag. 

Företrädare från Luleå Hamn, Luleå Business Region, LKAB, Vattenfall och SSAB presenterade sina bidrag och planer i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen berättade om projektet Malmporten, Sveriges största muddringsprojekt i modern tid som gör det möjligt att allt större fartyg kan anlända till hamnen. I framtiden kommer Luleå Hamn bli Sveriges näst största hamn efter Göteborg.

– Vi bygger en ny hamn för att kunna möta och möjliggöra industrins gröna tillväxt i norr. Här är Malmporten helt avgörande för oss, näringslivet och hela regionens framtid. Många av Norrbottens viktiga varor ska ta sjövägen ut till världen, säger Henrik Vuorinen.

Omställningskluster i Luleå

I hamnen och det närliggande Hertsöfältet, Luleås nya industripark, växer ett kluster fram där företag inom den gröna industrin kommer att etableras. Sedan tidigare är det klart att företaget Talga ska producera anoder för batterier i industriparken. SSAB:s pilotanläggning Hybrit som tillverkar järnsvamp finns där. Även LKAB planerar för en ny industripark med 500 arbetstillfällen. En lokaliseringsutredning pågår, där bland annat Luleå är intressant, förklarade Leif Boström, direktör affärsområde specialprodukter vid LKAB:

– Vi vill investera tio miljarder kronor och till sommaren lägger vi fram förslaget för en ny industripark. 2027 borde vi ha produkter ute på marknaden.

Det handlar bland annat om fosfor som kan utvinnas ur apatit som finns i LKAB:s gruvavfall och som behövs till mineralgödsel.

gruppbild

Stefan Löfven lyssnade till presentationerna om den gröna omställning. På bilden (fr v) Tomas Karlsson, IF Metall på SSAB, Christer Ljunggren, Vattenfall, Carl Wangel, Luleå Business Region, Leif Boström, LKAB, Eva Malmgren, SSAB.

Tillståndsprocesser en del av utmaningen

Alla representanter påpekade vilka utmaningar som finns kring t ex tillståndsprocesser och behovet av infrastruktur. För Luleå Hamn handlar det om järnvägar till och från hamnen och nya isbrytare. Carl Wangel från kommunens näringslivsbolag Luleå Business Region lyfte betydelsen av Norrbotniabanan och att den östliga dragningen via flygplatsen utreds närmare eftersom den ökar kapaciteten ännu mer när det gäller bostadsförsörjning och attraktivitet.

Elektrifieringen den största omställningen

Christer Ljunggren, vd för Vattenfall Vattenkraft, berättade om hur elnätet behöver rustas för en elektrisk framtid:

– Vi har en omställning som står för dörren. Elnätet är byggt för det samhälle vi har idag men inte för det vi ska ha i framtiden. Hela transportsektorn måste ställa om. Att inte ställa om är en väldigt stor risk. Vi har kärnkraft, vind- och vattenkraft, men att ta fram funktionen där den behövs är den stora utmaningen. Acceptansfrågor är en utmaning, klimatfrågan kommer i konflikt med lokala miljöfrågor.

Viktig för hela Sverige

Tomas Karlsson, IF Metalls klubbordförande på SSAB vände sig till slut till Stefan Löfven:

– Vi ställer om hela svenska industrin. Volvo köper vårt fossilfria stål, det kommer att gynna hela den svenska industrin. Staten måste vara med så att vi inte tappar fart. Besluts- och tillståndsprocessen, det tar alldeles för lång tid, det måste vi bli mycket bättre på.

Statsministern svarade:

– Sverige är intressant, Sverige lever i klimatomställningen, det är därför alla kommer hit. Vi har många utmaningar, men det är ganska behagliga utmaningar. Vi behöver jobba med tillståndsprocesserna. Men i Skellefteå har det gått ganska snabbt, med ett tillstånd på 7-8 månader, avslutade Stefan Löfven.

båt i hamnen

Besöket avslutades med en rundtur på hamnens hybriddrivna, isbryande bogserbåt Vilja.

FAKTA Den gröna omställningen

  • Prognoser visar att industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans kan skapa 100 000 nya jobb i hela regionen de kommande åren.
  • Investeringar i miljardklassen planeras i bland annat ett nytt stålverk i Boden, batterifabriken i Skellefteå och Hybrit-anläggningen för fossilfritt stål i Malmfälten.
  • I Luleå är industriparken Hertsöfältet en viktig del i omställningen, där ska bland annat batterianoder tillverkas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Jonas Jonnerby

Logotyp