Han är Luleås nya konststrateg

Att arbeta med konst är det bästa som finns. Men också något av det svåraste. Det menar Hans Sundvall som är Luleå kommuns allra första konststrateg. Den första januari 2024 klev han på sin nya tjänst.

Bakgrunden till den nytillkomna tjänsten är att politikerna i Luleå kommun har avsatt mer pengar till utvecklingen av kommunen och särskilt till konsten. Nya och välgenomtänkta satsningar på konst ska göra Luleå än mer attraktivt.

– Att vara med om att utforma framtidens miljöer är både stimulerande och spännande. Att arbeta med konst i miljöer där många människor rör sig väcker ofta mycket känslor hos alla som är inblandade, säger Hans Sundvall som tidigare jobbade som konstnärlig ledare i Konsthallen på Kulturens hus.

Hans Sundvall är taggad på sin nya tjänst där han får vara med och utveckla den offentliga konsten i Luleå.

Tillsammans med dessa öronmärkta ekonomiska resurser och ett samarbete mellan intressenter inom stadsplanering, fastigheter och samhällsutveckling ska Hans Sundvall utveckla den offentliga konsten. Här innefattas konst som allmänheten har tillgång till att uppleva i närområdet, både inomhus och utomhus.

Konsten finansieras inom ramen för de investeringsprojekt som genomförs i kommunen. Den så kallade enprocentsregeln innebär att en procent av kostnaden ska gå till konst vid ny-, om-, eller tillbyggnad i offentliga fastigheter. Det kan till exempel handla om skolor samt vård- och omsorgsboenden, men även parker och andra typer av miljöer.

– Det är något som Luleå kommuns politiker beslutade om redan 1990, men nu vill man mer. Det är dessa investeringsmedel som finansierar konsten, men kanske kan vi också se mer specifika satsningar till platser där behovet är stort.

Luleå tar nya kliv

Investeringarna innebär även att Luleå kommun kan utveckla sin organisation. Målet är att berörda parter tillsammans ska förbättra arbetsgången som rör områden där konst, kulturmiljö, arkitektur, form och design ingår.

– Luleå behöver ta några steg framåt, vi måste flytta fram våra positioner och utveckla interna processer för att vi ska kunna möta framtidens frågor och invånare. Det kommer bli spännande och utmanande.

Hans Sundvalls nya tjänst än organiserad inom Kultur- och fritidsförvaltningen och enheten "Konst, scen och möten". Han menar att konsten ger perspektiv på flera nivåer. Förhoppningsvis väcker den tankar och reaktioner hos de som upplever konsten, men oavsett den delen så gör den någonting med skalan. Det kan exempelvis bli lättare att orientera sig inom ett område.

– Konsten gör vårt samhälle mänskligare och mer intressant. Ofta kan konsten skapa debatt och opposition, men nästan alltid blir den älskad och uppskattad. Med tiden blir ny konst en identitetsmarkör och något omistligt, något man inte vill eller kan vara utan.

Konstens vindlande värld

Hans Sundvall hoppas att den offentliga konsten som vi har i våra stadsdelar också ska väcka ett intresse som gör att vi söker oss vidare i konstens vindlande värld.

– Konsten, liksom all kultur, bidrar till ett bättre samhälle, där människan hamnar i centrum. Men det handlar om att få helheten intressant, vi behöver väl gestaltade miljöer i Luleå och konsten är en del av den helheten.

Som en del i satsningarna blev det under senhösten 2023 möjligt att se och lära sig mer om den offentliga konsten på Luleå kommuns webbsida, lulea.se. Här presenteras omkring 100 konstverk, som finns utplacerade i Luleå, i bild och text.

Under 2024 ska även skyltar med QR-koder, som länkar vidare till ytterligare information, placeras intill konstverken. Den offentliga konsten kommer också att finnas utmärkt på kommunkartan.

Vad för slags konst blir det?

Men vad kan vi mer förvänta oss som kommuninvånare? Vilka slags konstnärer, tekniker och konstverk kan bli aktuella? Är något nytt konstverk redan på g någonstans?

– Kronandalen är ett stort projekt som pågått i flera år och det är ännu förmodligen länge innan allt är klart. Men de delar där kommunen är mer direkt involverad blir färdigställda under året och de sista av de nya konstverken ska monteras under försommaren. Här ingår bland annat figurer från Lisa Jeannins konstverk ”Beltane” som du redan nu kan se om du besöker Konsthallen innan den 11:e februari, avslutar Hans Sundvall.

 

Ny konstnärlig ledare för Konsthallen är Karin Erixon. Läs mer om henne här: https://vartlulea.se/arkiv/aktuellt/nykonstnarligledareforkonsthallen.5.548acacb18c5ec749231568.html Länk till annan webbplats.

Här hittar du Luleås offentliga konst och kommunkartan:
https://www.lulea.se/uppleva--gora/kultur/offentlig-konst.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Marina Wikberg

Logotyp