Jubileumsutställning 400 år – Luleå, Piteå, Torneå

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det visar nu Norrbottens museum, Piteå museum och Tornedalens museum en samproducerad jubileumsutställning på alla tre museerna.

Städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Museerna har valt ut en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort.

Systrarna Tegströms dockskåp ingår i jubileumsutställningen på Norrbottens museum.

Totalt 48 berättelser presenteras således på samtliga museer. Lokala tillägg i utställningen på respektive museum varierar. På Norrbottens museum visas ett antal föremål ur samlingarna, bland annat systrarna Tegströms dockskåp från 1870-talet.

Under utställningsperioden planeras ett brett programutbud, antingen fysiskt eller digitalt, samt ett pedagogiskt program för skolor där museerna samverkar.

Se invigningen på webben

Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.

Invigning av utställningen på Norrbottens museum:
Lördag 30 januari kl. 12.00 live på museets Facebooksida

Tornedalens museum och Piteå museum öppnade utställningen 12 januari.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Catrine Backman, Norrbottens museum 

Foto: Daryoush Tahmasebi, Norrbottens museum

Logotyp