Miljonstöd till kultur- och fritidslivet i Luleå

Fördelningen av pengarna i Luleå kommuns coronastöd är klar. Totalt betalas fyra miljoner kronor ut fördelat på 91 ansökningar.

För att säkra ett fortsatt starkt och livaktigt föreningsliv klubbade kultur- och fritidsnämnden i oktober igenom stödpotten på fyra miljoner kronor. Efter en månads ansökningstid är det nu klart hur pengarna fördelas.

Folkets Bio och Malmbanans vänner är två av de föreningar som beviljats stöd.

I fördelningen av stödet har fokus främst lagts på en återstart av föreningslivet – men även på stöd till föreningar i särskilt behov av stärkt ekonomi.

Av ansökningarna om stöd för återstart har samtliga beviljats pengar ur potten. Användningsområden för detta stöd är exempelvis föreningsutveckling, att arrangera evenemang, skapa rekryteringsåtgärder och utbildningsinsatser.

Den förening som får det enskilt största återstartsstödet är Folkets Bio som beviljats 500 000 kronor – en summa specifikt avsedd för inköp av en ny projektor.

– Det känns riktigt bra att kunna stötta Folkets Bio med inköp av en ny projektor. En julklapp som kommer glädja många biobesökare, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Merparten av ansökningarna gäller återstartsstödet. Bland de övriga föreningar som ansökt om ekonomiskt stöd har Malmbanans vänner beviljats den största summan, 387 000 kronor.

– Efter ännu ett pandemiår är det otroligt kul att vi får dela ut ännu en välkommen julklapp till föreningslivet i form av återstartsstöden. Med dessa medel har Luleå goda möjligheter att få ett starkt kultur- och fritidsliv efter pandemin, säger Emmeli Nybom, ordförande kultur- och fritidsnämnden i Luleå.

Vill du veta vilka som fick stöd? Klicka på länken: Coronastöd - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Björn Hansson

Foto: Montage och Marina Wikberg

Logotyp