Nu är hela isbanan klar

Nu är hela isbanan markerad och öppen för promenader. Landgångarna är på plats och nedfarterna vid Hälsans hus och Södra hamn är tillgänglighetsanpassade.

Den efterlängtade isbanan är nu klar.

Sedan tidigare var den norra delen öppen, och inför helgen är hela banan klar.

– Sparkarna kommer att placeras ut så snart som möjligt och nästa vecka börjar vi placera ut eldstäder och vindskydd, hälsar Andreas Fagervall, arbetsledare för kommunens utomhusanläggningar.

Lions siktar på servering

Även Lions står i startgroparna och meddelar att målsättningen är att ha någon form av servering på Gråsjälören även i vinter. När den kan komma igång vet man inte ännu, men redan nu är vedförråden fyllda och eldstäderna går att nyttja för den som vill.

Text: Birgitta Lindvall Wiik

Foto: Frank Rizo

Logotyp