Sommarblommor får ge plats för perenner, buskar och sittbänkar

Den här sommaren gör vi om lite i kommunens planteringar. Blomlådorna utanför Hakspetten har fått bli sittplatser för att bli en enklare och trevligare mötesplats för eleverna. Planteringen vid Örnen blir en plantering med buskar som grönskar varje år. En plantering vid Stadshuset och en plantering i Muralparken i Svartöstaden får en perennarabatt som blommar i stället för sommarblommor. Det är bara planteringarna i Örnäsrondellen som försvinner helt. Det är en svår plats att sköta blommor på med mycket trafik för personalen att ta hänsyn till när de ska klippa gräset, vattna eller rensa ogräs.

Blommande Aronia - en av de perenner som kommer att ersätta sommarblommor i en plantering. Under hösten får de dessutom fantastiska färger och bär som går att äta.

Sittplatser i stället för blomlådor

I stället för blomlådor har det byggts sittplatser utanför Hackspetten. En yta att kunna mötas vid och sitta och sola på.

Blomrabatterna utanför Hackspetten har fått överdelar av trä som blir bra sittplatser att mötas vid.

Blomrabatterna utanför Hackspetten har fått överdelar av trä som blir bra sittplatser att mötas vid.

Perenna buskar istället för sommarblommor

I odlingslådorna utanför Örnen kommer det i år att planteras buskar i stället för sommarblommor. Bland annat planteras ginnalalönn, aronia, ölandstok, blåbärstry, praktspirea och skogsolvon. Många av dom med fantastiska höstfärger.

Planteringslådor utanför Örnen som i år får perenna buskar istället för sommarblommor

Planteringslådor utanför Örnen som i år får perenna buskar istället för sommarblommor

Perenna blommor istället för sommarblommor

I den mindre planteringen utanför stadshuset och i planteringen i Muralparken i Svartöstaden kommer det i år att planteras blommande perennarabatter i stället för sommarblommor.

Den lilla planteringen utanför stadshuset får perenna blommor istället för sommarblommor

Den lilla planteringen utanför stadshuset får perenna blommor istället för sommarblommor

Den lilla rabatten i Muralparken i Svartöstaden får perenna blommor istället för sommarblommor

Den lilla rabatten i Muralparken i Svartöstaden får perenna blommor istället för sommarblommor

Svår och farlig rabatt tas bort helt

Rabatterna i Örnäsrondellens mitt tas bort helt och i stället skötas som gräsyta troligtvis med hjälp av en robotgräsklippare. Det är en livligt trafikerad rondell som kräver avstängningar och större säkerhetsarrangemang när växterna ska tas om hand. Bland annat för personalens säkerhet tas därför rabatterna bort och ersätts med gräsmatta.

Planteringarna tas bort i Örnäsrondellen för att göra det enklare att ta hand om den.

Planteringarna tas bort i Örnäsrondellen för att göra det enklare att ta hand om den.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay, Anita Sundberg

Logotyp